[cig-commits] r21273 - seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL

dkomati1 at geodynamics.org dkomati1 at geodynamics.org
Thu Jan 17 18:02:26 PST 2013


Author: dkomati1
Date: 2013-01-17 18:02:25 -0800 (Thu, 17 Jan 2013)
New Revision: 21273

Modified:
  seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.pdf
  seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.tex
Log:
switched to Fortran2003 in the manual


Modified: seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.pdf
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.pdf	2013-01-18 02:01:52 UTC (rev 21272)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.pdf	2013-01-18 02:02:25 UTC (rev 21273)
@@ -34201,9 +34201,11 @@
 /Filter /FlateDecode
 >>
 stream
-xÚu‘ÍjÃ0„ïyŠ=ÚP+ZýXö1uí’@Bˆí^šDãCq at v
-}ûJ–JiKN‹vgôVÞ€Âã‚Þ¨÷ÍbY	¨C) 9ÔpÛ9%çÐœà9ª÷eQ•[þ'LÒ¨ÐfêÆ^ñK³$¥	C’cæ
-íدÝêáªßÐ’ IÉ)á‚ä‚A"¸%Io<2‰Þ¸7ýðÚM—ÁÛ¡™Œ>b”QgÆ~úôý#•´­W¶ŸNs¬„1Bóär»CíeK_Ö»Ãzõ«st9‡\n ¯?ôÊhtà¸J‘,ýƒ}Šq¾íû9Œxµ“)•Ù´aaÛ·2°¨î‚ƒ"w–ŸX6‹/ásÀ
+xÚu‘ËjÃ0E÷ùŠYÚP+=üX¦®]H±ÝMÓ…hœb(
+ÈN¡_ÉR)mÉjÐ̽:W#
+o@áqAoÔûv±¬ÌC) =ÔpÛ%9çОà9jöUYW[þ'LÒ¨TfêÇAéø¥Ý€@’R„„!)0÷†nì×n•¾ªw'´$hER2GJ¸ …`nIҏL¢7îÍ _ûé¢ý±ÓCÌdô£Œz3ӧ賓]³²%ø”>ͱÆ-
+H[LÈU-}YïëÕ¯Î-Ðår¹ºþÐk£lÐ9€ãfÉÓ?اçÛ¾ŸÃˆW;Y–å6mNXØöÆ­Ì,æwÁA‘;Ë¿O¬ÚÅ
+sÁ
 endstream
 endobj
 282 0 obj <<
@@ -35921,25 +35923,50 @@
 /ProcSet [ /PDF /Text ]
 >> endobj
 723 0 obj <<
-/Length 2993   
+/Length 2975   
 /Filter /FlateDecode
 >>
 stream
-xڝYKsÛ8¾çWø¶T•¤ð%Rœ›£8ÏÚ‰+V¦¶ÊqíB$daB‘\ŒãüúíF7DÒ¢2Éž4º¯~|
-ºggîÙå«7ëW¯ßEñY2O"?:[oÏbÿ,–gëììÞYý~~»¾ø8™ù×ñæ“Ù"r«÷돓Ðu>¼ý´Z_}x?yXÿñú]öt„Q0w½f0jÈòÊå)ÏfvxæÇ “ïºÉ”fúsÓ(­dû¢È¨ñ¡’º)™
-%æ¨ûÌç	¬`æóÄ#}띶8rî.n°;OTÕD-µzT…Èógêgrâ/œ¯oáȼ¬dF2ª á´ÜWm#U‚‘>»nЪŒÅŸ±WiMR÷·¨G4R‹){É2äæÈÄ3ñѾ€6ÆŸ<tL¸Ç™Ý¤çÍ“Å‚v¹3û‰–ÎFÊ‚Zu›¦²®·-í-
-™¨³#nJúŠ,ÓÀFJ—›\î¹g6
-rµT5lŠˆtzßåC:Vâq‚‹‡£	¢À¹š¦^þº
-^\53{v‡»­r•.\èré”[ü&Ncîp×S"µÊÕwU<ÒÀµÄe›&†
-œœç¨šzÛ¶H{Šéb€.¨f·•icvÔL‰G6Ü‹º¶­F«o¸‚O1ÍÛŒg[•;s?À$VÏÇöxï%Ið :ßsþ9	N	jUS§; ¹‘aˆ-Ã;c8iªÊ\Ñ0ªÜب7¿ë¬D-2©˜w‰2—b#ó\êHb|	,³§æeÓÈnqˇN}ƒmðHa²Bh¬qPƒ³QÕ%f%h>;©%Ú»‘¨úÆ€°Ú-vYæ_ÍÍ#yµ“›çzÇîmHpõŠ…z÷Þ[ÇïûEYtws×#·F7Oq©»xèÜI­ì ŽÝj¸°’Ú¸Çðaz<`¥ð&;ΪŒŠ,NÉómö{w{±zwq¼¥îJèFÖ »¡S—Û†œ×x0¿ï“Vp÷ùkŒ²ÔEâ’†'Õìhãµ*`pÓæ¹/‡¬ŠÏ#dKñ´,¶¥Þó´5œ6»#ô ¤â`°¨’|Ðê…ÎÐQâ¥sÕg[ËšŠ’(å¦.sÙH¢–ºO­SY44°•¢i5	œ†DZ™*¶É)p*‘~òåĕАšdÎLº|Ôb?ó¦=…8¸j°jÉ6ÑV&B‹¶ˆõ4Z™‰u}½* ÷lÍ
-§ÌóÙ]¸7·WðñØ”.!PWGvƆ‹¦9íkOw2-»Áø´öl/ô#ʸ~ì˜õ‡àº—¥Î,ñD–À©Ø23"mñz°±‘uC-ŒÞ`;¢HY™hÚ#´À³29Þœ	Ò ^ÔBÛƒÐÃâÚéI{»Ý•² àúιVß!xLf^B'úéîœNÔj)©ó2,"
-¿Æ±q‹z`"…××ïIzù;ÝÀB¯§§§yÎ ¹¹½mÌKýøºNQÙëBÿ{‹@H<O0³J†P£Ùç#X.’§Ã½!LtÉ›¯‡º/2aÕ3Ðɇ)UÝ0Ù¤tìÙ/,oI-s§ùØÑ-³VàνˆZ•l"³²ªí\pÈ-¸º*dFgä’5xa2—!ë¡S©Y]ç3v‚„ÿü![¡ÿa	·>8¤•6Ø.ò­1Ê ªŸëFëEÚñ…Ufœšï;t	×bSjÑ L51Æ惄{ˆÒ̵!ԐWâ,ä•@Á#|À˜ÆÞÌh]ÒèÁӐL‘oúéúšxþ(kYíÆ"ŵ¨ÉËkt¢´s" †JéÑÂwÏýz§;…ÉÜOÔÑ2 ©clÈ·ã‡K0ðŒ‡ð¬cêš@%ý¹Ç‡Æ6Ió$°tÌFÔ1Ö†ËÛOÔ€è[íÝC/¥­@€,H[à
-K¸ï¹1ÀKãÉH—¬Û\ÍÉàÑ«ðt6SÁ½•î>O¼HþàѝþxÜû»º	bWa ó·†zÝÉCÇœ¼ëñɁOZOʤwhu0:ÝCgUö¡Z˧çrf½çí7€B?ù­Ú¢
-˜àÕ(Áú/þÛŠNô¶‡Ð¡{#H at c…[¯€ä­7„“ÜíY¯O(b¬f·7×Ô5±¾ço/È!÷GH6±Ð8Á2OƒL©Oûtj¬ŽBÆa™q¹™¦¦xŠiÖÙ	z¸hRfÌ)Y4ù<«˜GÑb0L„6LÀ(_$ŒrÀ Zk áĉc·ëIâ;³»Õ¼Ñõêwïá»tänv à3ƒR€<tP6f/µ¡CŽíVÖ;²è
-w‡¶pˆ;ª€ +ØKŒÞ>ª3çÔî­âgJày}tŒÝ.”ºB[å¸Eâ7‚ EŤF™z:t© %²¿JU4DMEE¸b¿©Â ‹BøÙѨ,Ôꬠ,$5°¬'E³ÓñÅVü.×öPj<B•ÉPt’ˆöe -à}¶mhŒ%4 t”‚Ûz'ZÉ•ù$L‰VÈ€p¦ž,Îœ.~=YÂ-ÄÔr¿/3aà6°UuZΪ\`<mÌ[PíÔP¡Íxú‘Õ-fJO”ÉCâ¨[ÔÔMÍeÂöµÜZš9ÒÐíd.eyq}wAÔaM„Ã,Ã÷]¥º¶®ôºJ{JˆŒ§4t×´•øþªðÀÒ)Ã=NÆ‘h¶AùÉ€1æ‘£7G¼éºPý+zq ãûs?⃻b—y.[.)j[Ðö*Å…;¨¡K&A‚Ü*Mþæq0@¸ªC*ªlRAxªn	®.p›ÆÎG}y[æ9Mсˆ)¸ÈoƒwGsJÃ
-ÃizüÔù¾ÝCPHmT¨Õ¾ÍOM=Ôò(HøùKÍDžçÆÃËâ"°CB=«p{Þ¾˜ÚŒj¶)ˆ1©VÉR&3	Üæ=ÆÎþ;Šµ%.$ŒydÈFx¥­>Íhÿœx´Ô1,óvƒ¸g*ÁóvDîÁ"ª÷ïmÎB¼YIL7ü°Ú‰ü¯vóÁØÎvž—}|†ÑeíF%bsnú0ê„ðº+DÝA#µw+#Ì<“ îèxq'D\ÿG”|'7‚p¼¼4sYc!Ô84$–#Ý6}áààGèpN/¡çY¦µ
-ŠÕ@µšDC÷3 rÝG5+îù ҍ[·¿9Ì‘
-‹™c‚îv1~…ת$ã¡óà^@62.p<f|À³þÂÌKËüRµ7ï»áñ˜d4ÀªÝžu Ù:í‰E þ‹Ý¾5ðƒ$8	ÌVÖŠ`4’c`Âþt±jF½Î‘‡›$:ÐN€ZÆɸI³î0ð;KS@•›4$Ր¼­èkÒ0|½…;…$6ú_ÀÖíhːÌKz„ø}?€ ºëҐ·–q"½Q¾C¯æç®À³^çõ½Úñ:籠;”8 ñcN¯;®‘M5úæÛœwTȆõ$ÈÙ!Íçh@%±yL²uþ/fÂÞ+›%üü°âhÙ¯µŒµ67éΠ! b3Œµ÷§)ýÓ”ŒüiJ^üG0¿x¾~¤®*,Ù˜ÿÈåXˆð³—ô²Öø¥b¿w×Ñö]ï£|®ø™š^ì3Ò‹++~ÊîÞ``|X¶Á¨?÷Ì_Ë¥­RH?&Q–Ø|g“—éºw ßÜ^Qƒ®Æ÷­•ÝÈÆÄ6óÞ»íñPþeªÝŸäs(<°!æÕmQOÇ$ÚÇŒÄâN¨)îŠÅXfÌEOæWcÍìµùá4‹7MÄÿŒlOX!µ¹ÉxUK> ôNzt2(Ôµ€WQ!~.™ýFÿ9	 ·äÅ“…A£çâÿÁ'¨ôg‰-º¸yÊê—;·Qð$§ Ã=„û½X¿ú—« 
+xڝYYsÛF~÷¯ÐÛ‚U$‹ ‘7™–e%[Ó©­’U»C`("ì °,ÿúík@dŸ0ÓÓÝsô1_Ü‹Ç÷âý«7›W¯ßEË‹xG~t±Ù],ý‹e°ºØ¤÷ÎúçË»ÍÕ¯“™¿po>™-"×¹þ°ùuºÎÇ·Ÿ×›ë&›_^¿ÞŽ0
+æ®Ã¤f,¯\™òbf‡gþDfò]7žòL¿M`šÌdºýÆU¤ÜøXiӔ†sÔ}á…óV0óƒyì±¾Í^Û2r>]Ýbcé<M<PU3µ4ÙcV¨<æ~ª'þÂù:ñŽÎËJ§,“<œ”‡ªmT“• ä/®´Y*âÏ…:dIÍR÷w¨G5Ú¨){ñ*”æ­JÕ3óñ¾€6Æ?tL¸Ç™Ý¤çÍãÅ‚w¹§ýD+g«uÁ­ºM]×»–÷†TU
+톛’¿*M
+°q§2å6×éѦA®ÖY
+›b"ŸÞÄw后‚•zœàâáhÀC‚(p®”á©W_…,®šÑžÝán«<KˆºZ9忱Ӑ­ ¶ž2©m²<ûž<p£qÆG]À¦™a'ç9Yͽ][$=Ål +îƒÛítÒЮ€šfêQª®m«1Ù7\AŒ§˜äm*³­Ë=Ù˜t#ªóùØï½8@Gà{Î?'ÁÂ)AmÖÔÉhnDKËðŽ'I²2ÏxÕî’ÔS£Çï:kU«Tg‚»D™÷j«ó<+²‰ñ%ˆàR"5/›Fw‹[=têûŒxƒ'
+ÃPBcƒƒ‚»¨.¦• ûìµÑèï$Qõ)àµ!zì²Ì¿’呼Þëís½—ð&˜>¡žÝ{ëX Ý±_”Egk$­G¬Æ–ç¼Ô:Ÿ´Éì Ý0XÉmÜcø0= GA)´dÇùBÕ`‚Q‘Åù$y™Ó¾<çÓÝÕúÝÕ­ÿ»®S—»†£ÃøÀ\çÉd`ìBˆò%/,McTI9άÙó0¦"nUÀ¤¶™Í33Y
+‡¬H§œ=ÄäÜbWšƒL\Ãsâf1ú‚aÏ&Ç“eù‘z`eÒ9+¸n˜ÜÖš²Ÿ6gJ¹­Ë\7Zz†G™Z'ºÁVMk¬0e¤hp"2ßG0T©äõ¨_N[)·‘Î…É”FèÆ#1¬ÅþmEIZœ¡qyg@¢Qל
+p]À=³#ã&ÂóÅ]¸·w×ðñÄmÞCR®N|JœÝpÚמìuRvƒËó'~€Ÿ…~Ä7®;´þÂô}iRK|£Ñw°¥p*qÊ”I;´
+6¶ºn¸…™œF‰(SÍ@;àxÖtŸÓ™ Ý[ètfD<B=ë_wûRœï]ß¹4ÙwH“™ó‰~þtÉ'j	µÖÜy™‘†ÇŒ_
+]lÜ㢄ȩôõ»E܃Y~àÎC7°0ëééi^'3 at inoóÒ<¾®Töº0ÿÞ!èQO ´1«d+šC>‚ëؐ2î
+!¡»¢ 
+¼Â
+¼ˆR¨G0ɇ)³º2]õ÷^äØ/,oÅ-²éQ~é˜VX”(pç^Ä­J7
+QXYÕv.8ä"<+tÊgäR4xa<]®B6%¤҈,F.ÎG~‚„ÿü¢[eþa	·>8¤µ!ùο6lNý\7úÀDÕ0í£úƒ	¿f)‡½ï|è$pܨmiT”“?t$ܯ•1à®
+#¤€£gá¨
+á%›¥d5­K=F’9S@ã
+R?ßÜ0Ï/e­«ýX¾átÖÂ
+GyA”tAD	b |Z¨î¹?@ê„Â`ÙÝÒOÜ1:‡Û^s‡òj(ÖñÃ8x*CxVŒ'MÍ ˆþܓ×öB–I`éx
+q‡¼
+ïï>sÒnµg$½„·- Y° cA*,á¾Æ %)’‘®E7™ælòèÕ;x:Û©’Þm–ì¿O½¸è‡I£':ýñ¸÷g5䮂àñ·†{ÝÉC‡NÞõää '­§s3¶:ȝ³.û°¬•ÓC½†õ^¶ß (óÌä·Ù}€’W“)ÑõßVu¢w=4Ý[ÕÀ4V$‰÷*¸³Í–aA¸=kŠú˜3Æzvw{Ã]Ê=ð½|{…DI!@¸?A­±…Á1–tÂ`Ê0ìrÚ§s›p9
+QÀ
+ãj;M¨·ðó¬³3ˆóhhVFî/Žš|™Õ?Ί£è1˜&B›&`T	£’0€Ö’ÄrqâØÝfûÎìÓú#Zt³þ™Ç{ÀÅ.¹›=€õ”P
+‡
+ÃäV0ðRäØnu½g®pwèǼ“t•D	é탡ñqÎíÞ*þ
+B	<
+&Óè6w»Tx
+m•ãqHÞf€3!¥à0ÕÐa£‚”J/³¢aj¢*Đû©â‚[ÒÏžGu¡ .e¡¹Aà—ÍÎç[Ý»RÇCYñSÎ$[,ñyh&ÚW ô¸ ·³mÃcœ(¡e¢VÒ6{MjµLT“0%z Æ™f²X8s6üf²+1äÔòp(SE(Ø¿fuRΪ\a>mèÝ ¨vj¨Æf2ýÈÕ-F
+	¾ÉzC
+ÇŸâÝEu¶oôÎÒ¸žp;™÷º¼ºùtu®:‚x¾ïªêÐíê—cU=åDÆS)·š¶Rß¿sÅ2øCúñÊpO/Nã€ÈtÛ Œ|„dÀóșћ#Þt]¨ô3~®q ãûs?’ƒ»–y.[))j[¼v±€Ý^,`—]‚¥UÒý-ãà€`ªãUTÙKáiÖHKIuƒÒ$?å]™ç<E: $"?
+Þ锆†ÓôäYóC{€¤Ø¬Pg‡6?>+õPË£.àÂÏ_j bˆ<w9ZvvH¨çn/úÃSÓ¨Ÿ‚“˜l«Ó^Ä@p›÷kgwøfb}I
+	rOB†â„wPњ󌀄ñ·‰‡I+;å=óhEï4ˆ{W%DÞžÉ=X„ˆÖ‹ÞJjºe‘³Þ«ü÷vûÁ¥í"/aúø£ËڏJ,éÜäa4<uV8ˆºƒFjÏ*#Ì2“bîètqgD\ÿG|ùžNN‚p¼²42ÖX
+¥€†‹åD·½¾ppðæ‡#üæ7çWÏË4ÍŽµ
+ŠÕ@µšE) û7 rÃG(îÅ Ò),áÛßÞ‘ˆÑ1Aw»7áMÖ.ãaðà^@6¢8£ðl¼óÊ2¿Tí
+Åûax:¦
+ˆj·çH¶A{fGˆÿb·o	~0’„ ÙÊ:c¤L00c¸t±jFÒÂé¤$ÝÄÑ‘vÔ
+NÆMÒºÃÀïp,OTNïfHª!ÿ!y[ñ—®aøzw
+—Øè? [·£/ã#!¿½ò–@RÝwאw–q"¿q¿Ã¨–ç®À³Qçõ£Ú‰:籠;”8¢ñSN¯;®‘žL5ú¾ÛOœwTȦõ\³ã=4_²—Äô˜dëü¿yö^Ùü(–ç‡XG«~­
+d¬µ¥É6ƒ†ˆ- at 0 ÔÞ_¥xô¯R<òW)~ñÏ€þtÉ|ýLݬ°drÿãXˆðWô²Öø[Å~ÏÖnhû®'öèBzË@ÞÒ¤·D¬LG­î
+ƇeŒúsþP®l•‚Dþ	‰²Ìæ;Û¼Lþ`»ùöîšlV?´Vv«ÊmH¼Ýöø(ÿÒ¬=0—¥åPxàCÂkÚ¢žŽÿ4´±ÅPSîŠÅXfÂÅOô[±öš~î ÍâMª‘äÿ0íi +ä£6§ï¨j%'„ÞÉ@O…Ú¢¶È**ÄÏE£ÓŸø¡\È­eñìaÐè…øÿŸFð	*ù+‰Ä]Þ<çõ«£ŸÛ,x–S±ãÓ‹ý^m^ý
+Œ¥†
 endstream
 endobj
 722 0 obj <<
@@ -36128,28 +36155,28 @@
 617 0 obj <<
 /Type /Annot
 /Border[0 0 0]/H/I/C[0 1 0]
-/Rect [294.314 575.377 343.619 586.281]
+/Rect [271.34 575.377 320.645 586.281]
 /Subtype /Link
 /A << /S /GoTo /D (cite.GrLuSk94) >>
 >> endobj
 618 0 obj <<
 /Type /Annot
 /Border[0 0 0]/H/I/C[0 1 0]
-/Rect [346.608 575.377 368.525 586.281]
+/Rect [323.634 575.377 345.552 586.281]
 /Subtype /Link
 /A << /S /GoTo /D (cite.GrLuSk94) >>
 >> endobj
 619 0 obj <<
 /Type /Annot
 /Border[0 0 0]/H/I/C[0 1 0]
-/Rect [371.514 575.377 406.553 586.281]
+/Rect [348.541 575.377 383.579 586.281]
 /Subtype /Link
 /A << /S /GoTo /D (cite.Pac97) >>
 >> endobj
 620 0 obj <<
 /Type /Annot
 /Border[0 0 0]/H/I/C[0 1 0]
-/Rect [409.541 575.377 431.459 586.281]
+/Rect [386.568 575.377 408.486 586.281]
 /Subtype /Link
 /A << /S /GoTo /D (cite.Pac97) >>
 >> endobj
@@ -37209,7 +37236,7 @@
 /ProcSet [ /PDF /Text ]
 >> endobj
 822 0 obj <<
-/Length 2350   
+/Length 2348   
 /Filter /FlateDecode
 >>
 stream
@@ -37218,20 +37245,17 @@
 dÀ<†ËÇ¥¾d"¾eÏI»{Ú7õ&/2iäÛ¯ç\$sR­/j}	ZtĈ¤AÝ1Ïdµ¤x°Ùô¥Í?gß!¦ŒKq,&9‰SLÎâزÁÒvפ¢À“t" y™1‰~¿o²–¼â¨“\v_wYÕå	©ïøðhXZDÕ›“­¿Wù'úÁ “ó"ÄQ‘ÍyÖM*teš„‡vŒ\o{¯`ÁÐ_„2ØÚԍÙÒ˜é¥öÐvYI4›¾i|	© øÀ
 7or}¯Ãÿ@ßÂÚî2í€x_ÚäûC"hûq—·Ä«^6Ÿ·ÂjÒoÃò ð¶GehŒDì3xS‹2òGá<½Õû&O:Z¡Jº¼®ÌâÇ… ÷,zÖan0‚aE„ò¬Ôüç¼føûmR—äsDP‰9:>I2¯ò²/iS¬æt•
 :mÀ)8èr3ÈðŠOû"Oó®8LâþàAû,Í7‡£š
-o2W™T”ŸªÄ¦1#o`mF+¼³nº&©bnOï!B4ƒÛû›Išy{>¹™ÅBE »­I‚ÕÕe¬Q4„{`XØ CŽ”‚CJñ]ÇQvOÛue*˜¸m¼-ê{M[ÚÔbWûOZƒ;Ú]݈ 	zxNž‹ƒÙÉÖÚ
-`D±Æ‘¤`‚[çÙɶeÖêO¸	# SNb"Ð.“t|¿í ÈÀ€«JƒäP~ ‰Îw:3Y۹̡ޣ;·§Ñ€§¿UƁ(óæmÛ¦8œìv ¬vHÓ]–¾õ5'vv±
-Ãiáwl7U—ÆŒŽ,ÊJ0%t’p$|ßáoNʳ*³…±ëÎ÷±Ç|n³é2ÙK²÷çÔÀYZ8TCÚômÚsà[&) fj•s  öG"1-»nÞÝ~?è"žø¿¡ñg›|̾™¡%‡ÇY„ªú©€ç¯ÿI>'£pŠäm’$ニ¡äLI+ó¿x„Æ-ä¶JCFhñ<c[ê;ð}&=‹ÅoWwï¯@h§”vÌP7
-JŒÚÊÑ¡1¨…âL¼“ÊƝ´¨Ó—§-6f¥³ŒäLŒå@S÷ÐÀeDèwBn#pзƒÄÏ„›‰¥/ã"šÆ«‡«»Ç«ŸÏXRŒ•és“˜æKF¯™ùtÓÌ×µ	Pr^Õô‘ÉÊyKSÓFHc8¸{`fp¤a¤M–ÖG$é{ˆ}‘¤ty>0“w;WmëA!‰þÓ9ø¡ò¬ÕÃR=1ÎÃiy¾åÔÿ€ŠËHXØóøL…Áhu¦Î…Û¹?$+ݦùOI'oœÖ´œÐ¿`8 Ï5
-›¹íÆ‹%ó¬9~*6.ñ˜´¼bÁã ƒ¹×ɤgÈŒÕÂf[0-?Šµ±!›m¿ÝêäŠ[­|E )êkå
-6k 1U³­·QÓ­Iõ¸©‹Â¤iûÐBIþ­ƒ>iŒ]¥@ó§ÆQÌé•+ü"ö¯V¿üôááò‡åO=ðŸ¡üa åÞtÔÅK”kÙ¦u—î–ë¼¹dŒ¹ºJˆâA N­’Kr5ì½ÜóænÌÀÔ5 KgxÇ8ÿÍN£©õ]]B’B€?˜{ò
-RUÙ:®Q1“ciðªUÅñ´NDÊmÖtfü‡+Ð@¦ã6OüñøëO÷O«ûëË»ÕÊqGÅ#·wü.„nî3ƒmV-)
-ÎIJ‰yfСe.—!SÂ^q›¼dg.¦©~xç©›õP´Ú½oh³‡F¬ªÜ7–OÛ
-tR£lpkCF
-æÛÈ
-C<¦0
-ÓRÀzŃ™I³ðÔ\?+r5‡nl§“lÕt !YÖ0v›QhKóØê/ŸµXxzc(B	‘‚¹Õ:Ô¸Ê@¯ï*ë
-z•@tJ:â KtbæñH¼:8)§îVæ۝n^ô	øLjZÚm“%æu7Bô3+,³°Í·è¾±øÕ|*iËØ5}r4tôjÞï÷©á­¶©cWs_,Ÿ‡E(bðÑ4‡}Gì›êFó0M“âU`$ÆNŸøV©—®ÀáŸ/"£d”ÉŠÒ:.¡yáÿ™‡?îëºetY¦e½ÎŠËZľtõÄ1u/¼Â]+(4å×. çÅ´Sëe®›$GtŒbæO•Sù´nPôãw(ÓKÆà«'Fb;EZO4UüǐŽO(~4«qÅ,è÷üò~²Šƒû›×¼Í̾áF·µCƒŠ3Swáh·Pf²æ?kšš¾Glõc¿¯;ô€o†]sWiæÎÇÁÁ¯­SzeBœ;ˆ©ŽifZ›ÿMÞ½],=Ã_Ÿ~SáS(Ÿî¯|av“-væÔ°²ç¶Õð»ê*(¯CyÔ"Aé ´1ëV§`Ûà1v@(ï/ø„+¨˜RˆÃqË‚Ò(Î–ÐM1½ÿG“®ßü
-G¿«
+o2W™T”ŸªÄ¦1#o`mF+¼³nº&±±²ÜC|h *·÷7“$óö|j92"ŠþDJ v1Ú’««Ë£X÷À°°‰¹+¡àПR|—Áq”ÜÓV]™z&nË_‹„ú^Ö6±³ÕÞã“ÎàŽvW÷b0‚ž“çâ`v²µ¶Q¤qä)˜àÖu6E²m™µùnÂÀ”“ˆ´ËäÝžÄoû2/àjà‚’ ¹“@šóî„¥LÖv.s¨÷èLç­iôàéo•q2¬¼mûÁ‡“Ý”ÕNÃhºËÒ²¾æÄÎ.Va8-ûŽ
+á¦ê²Â˜Ñ‘EY	¦„NҍdïÛr##òÍIqVe¶ì#vÝÙ>ö˜Ïm.]& {Iöþ|€
+8K‡ŠcHš¾Mz|Ë$ÄL¥rÀ²H$¦E×Í»Ûï‡]Äÿ74þl“Ù7ó³³àð8‹â‘PUŸ!ðãìõ¿")ÀçdN‘¼MRƒäÝÃ×0”œ)ieþ׏и…ÜÖ¨ñqÈ-žá€gl}¾Ï¤g±øíêîýµÍ”²ÑŽê¦=‰Q[9:4µPœ‰—¡bRÙ¸“uúò´Å¶¬t‘œ‰±hêÚ·ŒèÝNÈMZúvø™0p3±ô…b\DÓxõpu÷xõóKŠƒ±.}nÓzÉ!0Âè53ÿÀƒn™‚ùº6JΫš>299oijšiŒ wÌŽ4Œ´IÃÒúˆ$b±/’”.Ïfònçªl=(Ãâ/Ñ:?ôBžµ:pXªÆ#Æy8í!Ï7œúPqC 	Ë{ÿ€©0­ÎT¹p;÷‡äQk¥›4?ð)0éäÓš–ú×ä¹f¢aÓ#·Ýx±dž5ÇOÅÆå"“–W,xd0÷ú#™ô™±ZÂl¦åG±66d³í·[\qb«•¯ å±C}­\ÁV
+´#¦j¶Õ6jZ£5©7uQ˜4mŸY(É¿upÃ'm±«”ˆcþÔ8Š9½r…_¤ÃþÕê—Ÿ><\þ°¼ó©þ3”?´Ü›Žªx‰r-Û´îÒÝr7—Œ1WO	Q<Ä©UrÉB®&‚Ý¡—{Þüá͘ºtéáç¿Y©`4µ¾«KèNRðsO^Aª*[Ç5*fr,
+¾Qµª8žÖ‰H¹ÍšÎŒÿpÈtÜæ‰?ýéþiu}y·Z9xäöŽß…Ã-Ã}ÆÀ`°Íª%E!Й‚X61Ïú³Ìår"dJØ+n“—ì̳Å4Õ¯<u³ŠVÛŸ÷
+möІ5P•ûÆòi»>jt‚
+nmÈHBÁ<pÂc¹ÁbˆÇFa`jP§x0³"ižšëGE®æЋít’­š$D +ÀÆ^³ 
+mižú`Xõå³OoE(!R0·Z‡Wèõ]e=°AoH’NIGd‰NÌ<©‘w@'åÔÝÊ|»Ó­«‚>IMC»m²Ä¼íFȃî'aY˜…m¾]@ïÅ¯æSI[À®é’£¡ŸWó~¿H
+/-°Mýºšûbù<,BƒO6 9ì;bßT7š‡lš˜¯#1öùÄ·¢H½tßøx%ã L8P”Öq	ÍÿÏ<ûq_×-£«øË2-ëuV\–Ð"ö¥« ¦ˆ©{áî’XA¡)¿v=.Z/sÝ$9¢c3¨œÊ§uƒ¢¿B™^2_=1Û)úÐz¢©â?†t|@ùðð£YX+fA¿7àà—÷“PÜß¼æmfö
+7º­Tœ™ºGë¼…2ë05ÿYÓÔô%8b«Ÿú}Ý¡|3ìèš»J3wþ;^6xmÒâÜAHuL3ÓÚüoòîíbé	þúô›
+ŸBùtå³›l±3§†•=·­†ßUWAyÊ£	J¥Y·Ò8ۏ°ByÁ\AÅ”BŽ[”F±t¶„n"ˆéõ?š|týøæ¿yµ¿B
 endstream
 endobj
 821 0 obj <<
@@ -37252,7 +37276,7 @@
 /ProcSet [ /PDF /Text ]
 >> endobj
 833 0 obj <<
-/Length 3684   
+/Length 3683   
 /Filter /FlateDecode
 >>
 stream
@@ -37275,18 +37299,19 @@
 S‰Ö ÅÓŽŽ¬»CeºÐák²˜{«]§¬ÝÖ¥Ñ#Ö:
 7<é 6ÇCvýƒëvl4›vÖF‡i×C®RÕ´6¾ñü 7}®V“‹/—¸xIʳÌT5ç¶-[}Á†9ð{[³ªç.žì¹üeTÜ1Ï	IË0¡
 ÎÒŽ ­fÂÄiït—Vvþ›4ôöáî:@*Øóì&¿Ø,fnµŒuy‰õ¸Ì´¡h0DE–©¶]€’Y|DN¯ ²¯Ç	c=ÏŒ³x4HR ̦‘ë'	ISjœ¿@Í‹N{Dá½f“¦„]ñêçäèÀV8æè31žƒ‘܈ôò2iÂqªŽ È‚2_G™Ø«/™S×OqòûÌQ½ƒ6|XG†]õž¡™ß×¼bß(¦{…º½ÙSÕ6üRt0”4)%QQhsõ ž Q^Î+èzy—ª¤™1zpñ€ä
-͉:SÿQÕõDt³É,A3{G– ÌÒUͽÛ3S·çËÚøãú5LÏe15Nˇ89Á€gf¿ý>19n¹™Xо4L„­š¤h^‰Dß1®CÄà^›øçîk12ÓË ª®žc‰À‰‰ÄKÒòÁšqÐv 8v"»Cå}iº›\â0Ü €ºÃ‘ðýÅëÄñIa	¡*šâëäy–fú«äÁ.3ä½Nï;!æáòæìêþ5z°´Úa¥{*ºtH£6^ö[«ªÎÄh2Ì!éœnÌ]¦>¯_„ÞCßááüýÅù¯Ý$´DèvåÞó‘+'RkÖ|ž©µÊÖMï¹
-cgVêÐP;iÈ%  z®hÔô¢] 6¨ª[:®k7š¶
-[½•9²Û=”E6ŸS¹n$üþ‰I眐-,¯sŠ©ŸwAN ÜȦ¤s8¶ÛmX·ëL-
-úu…Oü*„c;`íYñ+—kÖΔô!#öƒŸ¹“%âиà&QX
-t±Ö‹pQ´û5J»t¹žu»ÝÊšêL0r9ÂÜ8F"‚^ãšÊ–G†ŸŸ°|*ÅVpóì0‡ðïEpûl¹WÍô¹Î¤j~{ìúà[Ã^a¼±cdиI¨¾jXæZ$ÛÓ:öPÝ°t£ä§.Í"¦Íxª¹lžx憞}l…—Àh`È^qÃ-]ÙÑÉã€=8÷îœÎHsÀ°À¥ÉUøc=—(p"Ä‹ûV'â¡¿¸¿º>¡¾ë·¸…v›|ÓL´­ÅíŹàÕ2%£6¹ñp„Û ›°_ˆ¬Ð™x at eI|9µ¢¹¼Š<Ò¹Ð™îÊR/žVÉ\0gn©ëáêýB·÷<K7ŒÌ7Dèg$¤[ܕɍu›ëǬ¥QUôÓg¬Ù‚v?^·'¿7iÒ+ØIJ]õtnô1 ¨èküÐK Ì8hõI)\PסóQ2Èà8'sI)¬¦J…mäe³”àÉ©€´=@D*Ã@7ƒ*[‹¢æÅ=†šH;!9:ßãÑì»Jy«£Ýi€bžž¼Wä @ D‚’ံNRAJNm£h‘j»k檼½zb’jÕ–=Qê.ƒÃTª†Þ}òõBRwBM…ß2ò\ðž)]¸Ú Öß
-qªâ
-ÀT÷¼©vÐÌE£ÇúÜÊ×óL	xá£ÌS
-pêFÊl¤_gõ½èÒ­j”fƒìd‘>ûÝ`ìQh«ž”’F{Âß~Dm‹;cŠŒí£ŸÄ²å.ÔC•€02ݼ©Bs¥Êùýf\ßY±Pύ
-Éñâ$ŽB8¬=m8ÔN}@þL”mÆÃ\?7µ˜ËÁ@]Lä*-…eßN0±·L$‹QY©iþ/¯á2k—n>žŸÝ<ܝ­Þ?\ß?œÝÜ|¸ºùøöìæ5€fûžðœî·{-Èá<û9<±ín®Ø$y-ÅÜO1>äÎŒÑW‹\“¡Àæªè%9`ý‡>&¢Ú[‘Ø48®¦ïŒ°‡–!t֐>jDl*ì}—8$êØÒ¤S6xºI:QæüÀôÁJñÏTcƒÎ ab~ áO¯æ_æé`¦þߤRùû#¡_
-˜’éI£M»_?8ñ	Ð1r^Ïÿ˜“	y™jŸOTåßI(^ªvÀÂ܇I»ærrb½“Å—±‘Ò"zòñØÔÇ#Òrz<¨ömÞÊ+Yð:è,vÆظH*t:ؼWû6×,¥osz“ŽÍÏ5CÒf.6õ&TŽP@[+[ˆ5M’u_OÂaå`
-9«û…@#1È„ó«p_!:Ù•mÎ`hÍ€„šõ‚E®:€-šªµ×Qÿ“F8Ø™aJÐ{ÖŽ® îé
-ùëDh1Z „•ñ7&Há|Ç3Ò|~è2ð¡¢Zcí·æÙÀ;µý•Íø+IY˜Ú®ùjP®»ôöYIã cy¨ÊTÖøÇ™˜-Û]¬Þü2x¡
+͉:SÿQÕõDt³É,A3{G– ÌÒUͽÛ3S·çËÚøãú5LÏe15Nˇ89Á€gf¿ý>19n¹™Xо4L„­š¤h^‰Dß1®CÄà^›øçîk12ÓË ª®žc‰À‰‰ÄKÒòÁšqÐv 8v"»Cå}iº›\â0Ü 2.¸ó ¾¿x4>ò+á1PEC|8ÏÒ,•8Øåq¯“»NHy¸¼9»º,«v8éž
+.ʨ‡ýÖªªó¡-šìrH8§sWé@Ïë!‚†÷Ðwx8qþÇk7	-º]©÷|äƉԚµžgjr‡5Ç{®¾ØY§•:4ÔNÚòÈè‚^£«5½h÷‡
+ª~ê–ŽéÚ…¦mCÀVoeŽ¬Àne‘ÍçS®	¿ÿ<bÒÄ9dË뜄bêçݏ7r†éèú
+…ívÖí:SKƒ|]aÅŸ
+¡ÄøF{UüÂeÅšµ3å|Ȇýàgîd‰8tî·I–]¬óâ#\í~’Æ.]ªgÝn·²¦L<Žð6Ž‘ˆ ×¸¥²å‘á§',J±ܼ+Ì!ôð«FÜ>[cÆs|®3©˜ß»>øUÀ¯Wk옃4nª­–¹–Èö´F‡=T³€+Ý(ù©Ë²ˆg3žjn'›'ž¹¡gWáå ²×_Û°<KWvtâ8`ν;§3Òð+pirþ¾XÏ%	œÄñâ¾ÕIxè/O¨ïúín¡Ý&ßôéCkq{q.xµÌAɨM.<a6è&Ü"+tPIŸ„CN«h.¯"G£t.t¦»²ÔK†§U2×ÅË™[êZ¸úÇD¾Ðí=ÏÒ
+#óýúéwer£EÝæzÄ1kiTýôk¶ Ýc×íÉïMšô
+¶…ä°l×p-A} *úú>ô¸ƒ3Z}B
+ÔuAè|”08ΉÆ\’E
+«©JayÙ,%xrš mðJ0ÐÍ€ÊÖ¢¨yqÏ£¡&ÒNHŽÎõx4û®R^Æêhw`ǃ˜§'ïUù' ‘ d0 ­“TSÛèZ¤Úîš¹
+o¯žX€¤:µeO”‡ºËà0•©¡wŸ|E½ÔPgSá÷ƒŒ<¼gJ­6 „õ7Cœªx0Õ=oªÝ#tsÑè±ö·òÀõüÓ^ø(óTCœº‘2['é×Y}/ºT«¥Ø ;Y¤Ï~5{”Öª'e¤QÀžƒï·„QÛâΘ"cûè'±äAyõP ŒŒÁÅC·oªÐAi 2G~¿׶CV,Ôsã†Br¼8‰£kOµSП?åC[„ñ0ÏÀÏ¿M-æòï A¹BKaÙ÷…Lì-“IàbTRê…FšÿËk¸ÌÁ¥›çg7wg«÷×÷g7÷®n>¾=»y
+ Ù¾'<§ûeà^Ë#r8Ç~Ol»›+6I^K1÷CŒyscôÕ"×d'°9‡*zIXû¡‰¨öVd 6Ž«é#ì¡eõ¤›êzDß$I…:¶4©”
+žn’JF”9#ðý5°RücÕ× 3H˜˜ŸGø³«ùO£y:¤©ÿ5©TcþüHè7¦dzÒhÓî·NztŒœÓóÿ%ÅdB^¦ÚçÕ_ùWJƒ—*°p÷a®¹…œX`oçdñel¤´ˆž|<6õñˆ´œª}›·òJ¼N#:‹16.’
+6ïÕ¾Í5K黜†Þä„cóc͐´™‹M½	•âPÄÖÊb=“ä@cÝ—“pXµXCŽÀê>E!ÐH2áü*äWˆNve›3Z3 a‡f½`@‘+‚`‹¦jgíÇõEÔÿ ƒvf˜ôžµ£+ˆ{ºBþ2ZŒaeü}	R8ßñÇŒ4Ÿºì{¨¨ÖXû­…yöÅïNmåâC3þBR¦®kþƒT¢ë.½}VÎ8€ÃXª2•5þm&fKv«7ÿ‹ø ¯
 endstream
 endobj
 832 0 obj <<
@@ -78175,21 +78200,18 @@
 /ProcSet [ /PDF /Text ]
 >> endobj
 1510 0 obj <<
-/Length 1486   
+/Length 1477   
 /Filter /FlateDecode
 >>
 stream
-xڍVYoÛF~ϯÐK µV»¼DHÇ‘¶“º*Š´)Z\R¬)®@®bùßw†³¤ŽÐj¤‡½æâßd>øå
-7ëûù›ñç΂Àñót0që3W„ƒy2øÛº²ßÚld™ä;{äøܺ¶ÿ™ÿJl›„l|0ò"
-¸æöij*[„–Ú>²^)¥ó2ë8…Ç\/p§?9.qÞØ¥žoý†Ô©
-[Ä¢À	—ã0'ˆk©Ê/œ;Ù¶Šu®J24ó¢¾<•âH	}æÇr2ÝÅë¼”À¸–^™M¡2Ú ‚¢¹t¬a«ÁóÙ#׋¬™&BxÓq^ÖtJ$
-™Ð)/SU­#ë†-´f%=­ãÒ¾õb„ĵ¬/pìmÙÄz5´}ß2²µÂ¯ŒˆŸƒ‘,òK€©–äˆz#—9š»¤óR­7`R՝@uRÓé&â&Î×´Âmî>Íà•ö϶à–*‡bMW²•WUri.ó”Ö¯l¼‘üj„B0H¬ùˆ©ðYdRèS!ãæ"\ó„¤æTƒÚéUŒz¢ÀzQ[ºZŶíoèICÓBWO˜†ÍDHÇEÑ&QéÇ
-Q•®â’.:¿yÜ'¹|Ò’^Ÿ˜Æq͆䃍êõ¦£î£1j>}õZBî E˜`ðg[ Ù[È•Úɱ»ãÇÂì Ãk.W¹‰l‘kÝÞn*•Uñº¥Oäq™ìËŏÊÅCÅ*Wƒ¤€sˆS^ö}U^.‹m"‰hÖ¥ò¸—PËLVD¹‰A²ÔèO<^^Ú#áÀæúßçïàÎÅüó§)½¾£/¦W·g¤a›CšI %ö’f÷³ùîs †Eô	=fxõð0›> ¯?ÞÝ-þüøpûáâ‡EÜÌî¯ngMÿG/ ò9€yï8X”§iró®Ìúá•„hu¸‚…Fc¬ÏZõøïؤÊ"“¥œ–‹$Öñ#âSmhÑé¶\’™xúzw5»_,†—};#6ø%º‘i¹Ó?ñðЛ­®m™È ?!%•Le%Ë¥ì³k«±d‘¥	‹ZêE­“Þ<6^8i7£¶€Ü9†ônmÂ6Ø¢Ô£Y¦d¤/×A­Sk@²<[Ìm
-,âCƒÔUíûëûðöûRQ¼Øß€[01ØázÀR]Ç™¤ÃsŽéŠ;”W¸w­ç•,éöÐò†9ß5vã^Ó!î ÓEãvMR s=Ä\[X
-ì"Y‹ªØ0ýȱæ
-êãK^K·u§A²Œõ¥I·3XYªrD
-j÷õI$×^ô¸ÒûÅ·<‘†Ò¦1©ó¸8c¨Í}A§Ý%ÉÚKmú{úB~¦å¨ßšÖ~ýîØ	ÔÐߍ·u5. ÐXÁ ÖŒZºñc^Žé›Ï‚
-L‚?Iì8Õ­oäN.·û¦¶=oà³ÐsÚl™¶JåÚýÐÍŠ¤8ñMZÒÙÐtú®x2e*@©	Þs®W¦º¨ÔžKHgºQf>	Å[FÙŒ­K`o£LCìÕæþ«®e\ž1].wº!óV©'“Sš†7{ÌqOà¦-kc1–ɁÕzßô7v5“qy¹G…Æ}Gh-\„·µDmõf«èpY1½Ó=ˆ%À6,ù>ûZ½‡Ñżß5×a”tO SDâÕ({§QZÒ®ˆ:—ºG(r ;ñt¸ãjÏÑe4–s¾·Ëõ˜×e”$©õ¸3oÑ]ÕÍ̶XìTŒ{¬v<Ÿñ°ûš§À¬	\ï¸n^預qú`ÔÂÄŵ~jÓOØì83ý-SÊ´¶-¢}yŒj„=z8ãô›þÄù»o^Ätĺr&Ò6„@ÀŸNoûD÷0¢9ôdŽííw¦¼=Óm_«@:LD>$JÀ¤AxÄ1¿ùêÓ
+xڍVYoÛF~ϯÐK ±V»¼i G.ØNêª(Ò¦Phq%±¦¸¹JäßÎ’Zô°×\œã›áƒÕ€~}ÅÍúnöj|㹇³ püÁl9AàúÌÑ`–þ¶®lÇ·¶[Y¤ÙÞ9>·®ífˆÍca
+dパ³HxÄ5³CÏ*mYj÷˜Ëj­”ΊUË)<æzc8ýä¸ÄycÇ”z¾õR·¦Öl1‹'0\ŽÃœ ®…*¾pî¬ve¢3U¡Ë$Ë«ËS)Þ‘”Èg>|('!“}²É
+	ÌadéµÙäjET›Ëa£ÁóÙ#7ö­©¦GxÓIVTtJ%r™Ò)+–ªÜÔFV5›gMzÚ$…-|ëÙI*Y]À>
+¶l½6bµÂŒƒ‘,ö7€¾’äƒj+Zº óBm¶`MÙž@kZÑé&æ&Ä×´Âmî>Má•öß³<§]¡4me#¯,åÂ\fKZ¿²ñ!<ò«‰-@<ć՟á>‹Mö|ÊeR 8u“<!©9U vz ž8°žÕŽ®Ö‰ípë:Ñ%´|G	ª|Â¬/ 8:Éó&W@ˆZv8nPˆ*u™tÑúÍã8ÉåaCz}B at bjÇÕ’4ª7Û\ŽÚÆ¨ùôÕ	iƒa^€ÁŸmfïL ×j—§]w'¹ÙA6‡×\®3Ù<Óº¹Ý–jU&›†>•Ý
+9TŠUŠ†ŠŠW
+­¤€sˆSVô}UV,ò]*‰hÖ-ÙzØO¨åJ–D¹M@²ÔèO<^^Ú#áÀæúßgïæàÎùìó§	½¾¥/&W·g¤a›cšDLìFÒô~:ûÂ}Ä°ˆ>¡]†wWÓÉòàñúãÝÝüϏ·ï/~ZÄÍôþêvú×äôŸÃÆ‘°ÈñºÁ¢Ì8EG“[˜wŪ?^HˆF‡+XdT0Æú¬UÿŽMªÌW² Ñrž&:yDˆcª	-â :b¹+d&ž¾Þ]Mïçóáe_ÄΈ]ÆüÝÈ´Üë7|/<ôf£kW¤r	XŸ’’R.e)‹…ì³k«¶d¾Z$Ì+©ç•N{óØxá¤ÓŒšpçÒ»¶aÛ`ˆ6´}4Ë”¬‚ô%ð:ªuê
+H–­Ösë‹ùÐ u™@çîb}ÞÞcKÊóg;ðkps]ƒ®–ª*YI<ûñ%'¥¹]Ë‚nk,Æ«¤”†=Û×–ã¥& ¦‡úŒµã5½wPiPÅVéóØšÕ /YeÝUF|hI¶b}YÒ„íTªDÁ}uÒɳ=ž…,Dÿe©4´ 6µI5šghÄÅ@ýÈhî‹>í/IÖAjÝÞ—Ï$áZ:íÖtöë·]'P?;ÞUå8W Bc#X3jèƏY1¦o>‹50Æü$¯“¥n|#÷r±;Œ~0¯xŸEžÓL_{H´õRnÜ÷í”xDŠ³^ؐN‡¦Ñ·µ³j&™Kì£U3ªèµ).ª´ïd3Ý(3žDâµ	£¬Ö°7Q¦v©jòáÐT72)ÎN—.Œ;íxy«Ô“É)M³›Ç=æ¸'hÓTµ±käÈj}èùÛ›šÉ¸¬8€Bí¾XÑÇm,Q;½Ýé9:\–Lïu`	°
+æJ~ȾFïqt1ï÷õÀuåŽîE,^Œ²wå !m‹¨u	©Kp‚"º¡Ï Áu«=C—ÑX´ÎùÑ.×c^›Q’¤VãÖ¼y{UÕ#Û|£R>î±Úñ|Æ£öjœ³B¸^·n^h qúhÒÂÄŵzjÒOØë83ím¥”él#ZDóò˜¤Ô{ôpÆé7yÃy‡Ý7/b2â]9aàE´`ð§Óë>Ñ=ŒhÎ=™csûƒ)¯Ï4Û—*PD±‰0Ç iu8&³Wÿ¹ë
 endstream
 endobj
 1509 0 obj <<
@@ -82591,8 +82613,8 @@
 >> endobj
 1698 0 obj <<
 /Author()/Title()/Subject()/Creator(LaTeX with hyperref package)/Producer(pdfTeX-1.40.3)/Keywords()
-/CreationDate (D:20130117020746+01'00')
-/ModDate (D:20130117020746+01'00')
+/CreationDate (D:20130118030104+01'00')
+/ModDate (D:20130118030104+01'00')
 /Trapped /False
 /PTEX.Fullbanner (This is pdfTeX using libpoppler, Version 3.141592-1.40.3-2.2 (Web2C 7.5.6) kpathsea version 3.5.6)
 >> endobj
@@ -82605,239 +82627,239 @@
 0000000893 00000 f 
 0000000015 00000 n 
 0004650663 00000 n 
-0010571118 00000 n 
+0010571087 00000 n 
 0000000060 00000 n 
 0000000092 00000 n 
-0004675768 00000 n 
-0010571046 00000 n 
+0004675749 00000 n 
+0010571015 00000 n 
 0000000139 00000 n 
 0000000170 00000 n 
-0004684589 00000 n 
-0010570973 00000 n 
+0004684570 00000 n 
+0010570942 00000 n 
 0000000218 00000 n 
 0000000248 00000 n 
-0004687352 00000 n 
-0010570848 00000 n 
+0004687331 00000 n 
+0010570817 00000 n 
 0000000294 00000 n 
 0000000330 00000 n 
-0004697564 00000 n 
-0010570774 00000 n 
+0004697542 00000 n 
+0010570743 00000 n 
 0000000378 00000 n 
 0000000441 00000 n 
-0004697620 00000 n 
-0010570687 00000 n 
+0004697598 00000 n 
+0010570656 00000 n 
 0000000489 00000 n 
 0000000540 00000 n 
-0004700001 00000 n 
-0010570613 00000 n 
+0004699979 00000 n 
+0010570582 00000 n 
 0000000588 00000 n 
 0000000669 00000 n 
-0005342845 00000 n 
-0010570487 00000 n 
+0005342823 00000 n 
+0010570456 00000 n 
 0000000715 00000 n 
 0000000751 00000 n 
-0005342897 00000 n 
-0010570376 00000 n 
+0005342875 00000 n 
+0010570345 00000 n 
 0000000799 00000 n 
 0000000840 00000 n 
-0006644151 00000 n 
-0010570302 00000 n 
+0006644129 00000 n 
+0010570271 00000 n 
 0000000893 00000 n 
 0000000946 00000 n 
-0006647421 00000 n 
-0010570215 00000 n 
+0006647399 00000 n 
+0010570184 00000 n 
 0000000999 00000 n 
 0000001067 00000 n 
-0008371102 00000 n 
-0010570141 00000 n 
+0008371080 00000 n 
+0010570110 00000 n 
 0000001120 00000 n 
 0000001190 00000 n 
-0008394624 00000 n 
-0010570067 00000 n 
+0008394602 00000 n 
+0010570036 00000 n 
 0000001238 00000 n 
 0000001284 00000 n 
-0008465353 00000 n 
-0010569941 00000 n 
+0008465331 00000 n 
+0010569910 00000 n 
 0000001330 00000 n 
 0000001385 00000 n 
-0008465467 00000 n 
-0010569867 00000 n 
+0008465445 00000 n 
+0010569836 00000 n 
 0000001433 00000 n 
 0000001487 00000 n 
-0008485418 00000 n 
-0010569793 00000 n 
+0008485396 00000 n 
+0010569762 00000 n 
 0000001535 00000 n 
 0000001583 00000 n 
-0008488005 00000 n 
-0010569704 00000 n 
+0008487983 00000 n 
+0010569673 00000 n 
 0000001629 00000 n 
 0000001679 00000 n 
-0008780372 00000 n 
-0010569578 00000 n 
+0008780350 00000 n 
+0010569547 00000 n 
 0000001725 00000 n 
 0000001765 00000 n 
-0008780425 00000 n 
-0010569504 00000 n 
+0008780403 00000 n 
+0010569473 00000 n 
 0000001813 00000 n 
 0000001867 00000 n 
-0008785258 00000 n 
-0010569430 00000 n 
+0008785236 00000 n 
+0010569399 00000 n 
 0000001915 00000 n 
 0000002008 00000 n 
-0008792889 00000 n 
-0010569302 00000 n 
+0008792867 00000 n 
+0010569271 00000 n 
 0000002054 00000 n 
 0000002110 00000 n 
-0008792942 00000 n 
-0010569228 00000 n 
+0008792920 00000 n 
+0010569197 00000 n 
 0000002158 00000 n 
 0000002202 00000 n 
-0008795782 00000 n 
-0010569102 00000 n 
+0008795760 00000 n 
+0010569071 00000 n 
 0000002250 00000 n 
 0000002304 00000 n 
-0008795839 00000 n 
-0010569026 00000 n 
+0008795817 00000 n 
+0010568995 00000 n 
 0000002357 00000 n 
 0000002397 00000 n 
-0008799879 00000 n 
-0010568935 00000 n 
+0008799857 00000 n 
+0010568904 00000 n 
 0000002451 00000 n 
 0000002488 00000 n 
-0008802783 00000 n 
-0010568857 00000 n 
+0008802761 00000 n 
+0010568826 00000 n 
 0000002542 00000 n 
 0000002583 00000 n 
-0008802837 00000 n 
-0010568780 00000 n 
+0008802815 00000 n 
+0010568749 00000 n 
 0000002632 00000 n 
 0000002663 00000 n 
-0009319309 00000 n 
-0010568648 00000 n 
+0009319287 00000 n 
+0010568617 00000 n 
 0000002710 00000 n 
 0000002740 00000 n 
-0009319363 00000 n 
-0010568569 00000 n 
+0009319341 00000 n 
+0010568538 00000 n 
 0000002789 00000 n 
 0000002819 00000 n 
-0009319485 00000 n 
-0010568437 00000 n 
+0009319463 00000 n 
+0010568406 00000 n 
 0000002868 00000 n 
 0000002898 00000 n 
-0009741057 00000 n 
-0010568358 00000 n 
+0009741035 00000 n 
+0010568327 00000 n 
 0000002952 00000 n 
 0000002991 00000 n 
-0009741178 00000 n 
-0010568279 00000 n 
+0009741156 00000 n 
+0010568248 00000 n 
 0000003045 00000 n 
 0000003083 00000 n 
-0009877692 00000 n 
-0010568200 00000 n 
+0009877670 00000 n 
+0010568169 00000 n 
 0000003132 00000 n 
 0000003180 00000 n 
-0009964244 00000 n 
-0010568067 00000 n 
+0009964222 00000 n 
+0010568036 00000 n 
 0000003227 00000 n 
 0000003276 00000 n 
-0009964298 00000 n 
-0010567988 00000 n 
+0009964276 00000 n 
+0010567957 00000 n 
 0000003325 00000 n 
 0000003379 00000 n 
-0009967231 00000 n 
-0010567909 00000 n 
+0009967209 00000 n 
+0010567878 00000 n 
 0000003428 00000 n 
 0000003500 00000 n 
-0009971459 00000 n 
-0010567776 00000 n 
+0009971437 00000 n 
+0010567745 00000 n 
 0000003548 00000 n 
 0000003593 00000 n 
-0009971513 00000 n 
-0010567697 00000 n 
+0009971491 00000 n 
+0010567666 00000 n 
 0000003643 00000 n 
 0000003707 00000 n 
-0010090181 00000 n 
-0010567604 00000 n 
+0010090159 00000 n 
+0010567573 00000 n 
 0000003757 00000 n 
 0000003811 00000 n 
-0010092703 00000 n 
-0010567525 00000 n 
+0010092681 00000 n 
+0010567494 00000 n 
 0000003861 00000 n 
 0000003904 00000 n 
-0010095115 00000 n 
-0010567392 00000 n 
+0010095093 00000 n 
+0010567361 00000 n 
 0000003952 00000 n 
 0000003998 00000 n 
-0010095169 00000 n 
-0010567274 00000 n 
+0010095147 00000 n 
+0010567243 00000 n 
 0000004048 00000 n 
 0000004100 00000 n 
-0010095697 00000 n 
-0010567195 00000 n 
+0010095675 00000 n 
+0010567164 00000 n 
 0000004155 00000 n 
 0000004223 00000 n 
-0010100244 00000 n 
-0010567102 00000 n 
+0010100222 00000 n 
+0010567071 00000 n 
 0000004278 00000 n 
 0000004351 00000 n 
-0010100302 00000 n 
-0010567023 00000 n 
+0010100280 00000 n 
+0010566992 00000 n 
 0000004406 00000 n 
 0000004449 00000 n 
-0010100360 00000 n 
-0010566930 00000 n 
+0010100338 00000 n 
+0010566899 00000 n 
 0000004499 00000 n 
 0000004553 00000 n 
-0010103576 00000 n 
-0010566837 00000 n 
+0010103554 00000 n 
+0010566806 00000 n 
 0000004603 00000 n 
 0000004648 00000 n 
-0010103634 00000 n 
-0010566705 00000 n 
+0010103612 00000 n 
+0010566674 00000 n 
 0000004698 00000 n 
 0000004767 00000 n 
-0010103692 00000 n 
-0010566626 00000 n 
+0010103670 00000 n 
+0010566595 00000 n 
 0000004822 00000 n 
 0000004872 00000 n 
-0010103749 00000 n 
-0010566547 00000 n 
+0010103727 00000 n 
+0010566516 00000 n 
 0000004927 00000 n 
 0000004984 00000 n 
-0010103807 00000 n 
-0010566468 00000 n 
+0010103785 00000 n 
+0010566437 00000 n 
 0000005034 00000 n 
 0000005077 00000 n 
-0010108842 00000 n 
-0010566374 00000 n 
+0010108820 00000 n 
+0010566343 00000 n 
 0000005125 00000 n 
 0000005195 00000 n 
-0010110315 00000 n 
-0010566280 00000 n 
+0010110293 00000 n 
+0010566249 00000 n 
 0000005243 00000 n 
 0000005289 00000 n 
-0010113195 00000 n 
-0010566186 00000 n 
+0010113173 00000 n 
+0010566155 00000 n 
 0000005337 00000 n 
 0000005366 00000 n 
-0010115477 00000 n 
-0010566092 00000 n 
+0010115455 00000 n 
+0010566061 00000 n 
 0000005414 00000 n 
 0000005444 00000 n 
-0010149445 00000 n 
-0010565998 00000 n 
+0010149423 00000 n 
+0010565967 00000 n 
 0000005492 00000 n 
 0000005540 00000 n 
-0010156549 00000 n 
-0010565904 00000 n 
+0010156527 00000 n 
+0010565873 00000 n 
 0000005588 00000 n 
 0000005638 00000 n 
-0010203839 00000 n 
-0010565810 00000 n 
+0010203808 00000 n 
+0010565779 00000 n 
 0000005686 00000 n 
 0000005723 00000 n 
-0010381160 00000 n 
-0010565730 00000 n 
+0010381129 00000 n 
+0010565699 00000 n 
 0000005771 00000 n 
 0000005801 00000 n 
 0000006009 00000 n 
@@ -82846,7 +82868,7 @@
 0000005854 00000 n 
 0004605606 00000 n 
 0004605659 00000 n 
-0010563654 00000 n 
+0010563623 00000 n 
 0000009960 00000 n 
 0000010162 00000 n 
 0000010211 00000 n 
@@ -82882,14 +82904,14 @@
 0004606251 00000 n 
 0004606139 00000 n 
 0004605781 00000 n 
-0010562936 00000 n 
-0010563112 00000 n 
+0010562905 00000 n 
+0010563081 00000 n 
 0004607710 00000 n 
 0004607942 00000 n 
 0004607578 00000 n 
 0004606336 00000 n 
 0004607885 00000 n 
-0010562409 00000 n 
+0010562378 00000 n 
 0004609794 00000 n 
 0004609945 00000 n 
 0004610098 00000 n 
@@ -82931,7 +82953,7 @@
 0004608040 00000 n 
 0004614863 00000 n 
 0004614916 00000 n 
-0010562235 00000 n 
+0010562204 00000 n 
 0004617050 00000 n 
 0004617201 00000 n 
 0004617355 00000 n 
@@ -82959,7 +82981,7 @@
 0004616261 00000 n 
 0004615084 00000 n 
 0004620595 00000 n 
-0010563468 00000 n 
+0010563437 00000 n 
 0004625282 00000 n 
 0004625437 00000 n 
 0004625592 00000 n 
@@ -83115,9 +83137,9 @@
 0004650150 00000 n 
 0004650302 00000 n 
 0004650454 00000 n 
-0004655058 00000 n 
-0004655214 00000 n 
-0004655366 00000 n 
+0004655040 00000 n 
+0004655196 00000 n 
+0004655348 00000 n 
 0004650714 00000 n 
 0004623862 00000 n 
 0004620759 00000 n 
@@ -83127,370 +83149,370 @@
 0004631053 00000 n 
 0004632756 00000 n 
 0004636006 00000 n 
-0010561222 00000 n 
+0010561191 00000 n 
 0004647808 00000 n 
 0004648885 00000 n 
-0010143828 00000 n 
-0010138947 00000 n 
-0010119315 00000 n 
-0010119501 00000 n 
-0010133552 00000 n 
-0010119563 00000 n 
-0010133923 00000 n 
-0010133490 00000 n 
-0010146773 00000 n 
-0010118881 00000 n 
-0010142775 00000 n 
-0010119067 00000 n 
-0010124264 00000 n 
-0010128483 00000 n 
-0010123394 00000 n 
-0010128173 00000 n 
-0010142899 00000 n 
-0010138574 00000 n 
-0010128359 00000 n 
-0010118943 00000 n 
-0010119253 00000 n 
-0010124015 00000 n 
-0010123767 00000 n 
-0010123829 00000 n 
-0010123705 00000 n 
-0010124140 00000 n 
-0010138636 00000 n 
-0010137954 00000 n 
-0010143145 00000 n 
-0010123891 00000 n 
-0010123456 00000 n 
-0010123643 00000 n 
-0010143084 00000 n 
-0010133057 00000 n 
-0010146464 00000 n 
-0010133181 00000 n 
-0010119377 00000 n 
-0010133428 00000 n 
-0010133243 00000 n 
-0010133304 00000 n 
-0010128793 00000 n 
-0010146835 00000 n 
-0010143644 00000 n 
-0010129227 00000 n 
-0010138450 00000 n 
-0010119129 00000 n 
-0010119191 00000 n 
-0010143393 00000 n 
-0010128979 00000 n 
-0010133119 00000 n 
-0010133738 00000 n 
-0010133800 00000 n 
-0010133862 00000 n 
-0010129165 00000 n 
-0010129103 00000 n 
-0010119624 00000 n 
-0010128235 00000 n 
-0010146588 00000 n 
-0010143023 00000 n 
-0010123270 00000 n 
-0010142961 00000 n 
-0010133985 00000 n 
-0010124388 00000 n 
-0004655520 00000 n 
-0004655673 00000 n 
-0004655826 00000 n 
-0004655980 00000 n 
-0004656133 00000 n 
-0004656289 00000 n 
-0004656443 00000 n 
-0004656595 00000 n 
-0004656747 00000 n 
-0004656905 00000 n 
-0004657063 00000 n 
-0004657217 00000 n 
-0004657370 00000 n 
-0004657524 00000 n 
-0004657678 00000 n 
-0004657831 00000 n 
-0004657984 00000 n 
-0004658138 00000 n 
-0004658292 00000 n 
-0004658448 00000 n 
-0004658603 00000 n 
-0004658759 00000 n 
-0004658914 00000 n 
-0004659070 00000 n 
-0004659226 00000 n 
-0004659379 00000 n 
-0004659532 00000 n 
-0004659690 00000 n 
-0004659847 00000 n 
-0004660235 00000 n 
-0004660401 00000 n 
-0004660567 00000 n 
-0004660722 00000 n 
-0004660876 00000 n 
-0004661032 00000 n 
-0004661190 00000 n 
-0004661344 00000 n 
-0004661498 00000 n 
-0004661651 00000 n 
-0004661804 00000 n 
-0004661958 00000 n 
-0004662111 00000 n 
-0004662267 00000 n 
-0004662423 00000 n 
-0004662579 00000 n 
-0004662885 00000 n 
-0004663037 00000 n 
-0004663194 00000 n 
-0004663351 00000 n 
-0004663528 00000 n 
-0004663682 00000 n 
-0004663836 00000 n 
-0004663992 00000 n 
-0004664146 00000 n 
-0004664301 00000 n 
-0004664456 00000 n 
-0004664631 00000 n 
-0004664806 00000 n 
-0004664965 00000 n 
-0004665124 00000 n 
-0004665280 00000 n 
-0004665435 00000 n 
-0004665593 00000 n 
-0004665751 00000 n 
-0004665913 00000 n 
-0004666075 00000 n 
-0004666231 00000 n 
-0004666387 00000 n 
-0004666543 00000 n 
-0004666699 00000 n 
-0004666862 00000 n 
-0004667026 00000 n 
-0004667197 00000 n 
-0004667368 00000 n 
-0004667523 00000 n 
-0004667678 00000 n 
-0004667832 00000 n 
-0004667985 00000 n 
-0004668138 00000 n 
-0004668291 00000 n 
-0004668442 00000 n 
-0004668594 00000 n 
-0004668748 00000 n 
-0004668901 00000 n 
-0004669053 00000 n 
-0004669207 00000 n 
-0004669363 00000 n 
-0004669519 00000 n 
-0004669673 00000 n 
-0004669827 00000 n 
-0004669999 00000 n 
-0004670170 00000 n 
-0004670346 00000 n 
-0004670521 00000 n 
-0004670678 00000 n 
-0004670835 00000 n 
-0004671001 00000 n 
-0004671167 00000 n 
-0004671324 00000 n 
-0004671481 00000 n 
-0004671639 00000 n 
-0004671797 00000 n 
-0004671953 00000 n 
-0004672111 00000 n 
-0004672269 00000 n 
-0004672422 00000 n 
-0004672575 00000 n 
-0004672730 00000 n 
-0004672886 00000 n 
-0004673044 00000 n 
-0004673201 00000 n 
-0004673355 00000 n 
-0004673509 00000 n 
-0004673662 00000 n 
-0004673815 00000 n 
-0004673990 00000 n 
-0004674164 00000 n 
-0004674318 00000 n 
-0004674473 00000 n 
-0004674628 00000 n 
-0004674781 00000 n 
-0004674931 00000 n 
-0004675081 00000 n 
-0004675243 00000 n 
-0004675406 00000 n 
-0004675560 00000 n 
-0004675824 00000 n 
-0004653886 00000 n 
+0010143806 00000 n 
+0010138925 00000 n 
+0010119293 00000 n 
+0010119479 00000 n 
+0010133530 00000 n 
+0010119541 00000 n 
+0010133901 00000 n 
+0010133468 00000 n 
+0010146751 00000 n 
+0010118859 00000 n 
+0010142753 00000 n 
+0010119045 00000 n 
+0010124242 00000 n 
+0010128461 00000 n 
+0010123372 00000 n 
+0010128151 00000 n 
+0010142877 00000 n 
+0010138552 00000 n 
+0010128337 00000 n 
+0010118921 00000 n 
+0010119231 00000 n 
+0010123993 00000 n 
+0010123745 00000 n 
+0010123807 00000 n 
+0010123683 00000 n 
+0010124118 00000 n 
+0010138614 00000 n 
+0010137932 00000 n 
+0010143123 00000 n 
+0010123869 00000 n 
+0010123434 00000 n 
+0010123621 00000 n 
+0010143062 00000 n 
+0010133035 00000 n 
+0010146442 00000 n 
+0010133159 00000 n 
+0010119355 00000 n 
+0010133406 00000 n 
+0010133221 00000 n 
+0010133282 00000 n 
+0010128771 00000 n 
+0010146813 00000 n 
+0010143622 00000 n 
+0010129205 00000 n 
+0010138428 00000 n 
+0010119107 00000 n 
+0010119169 00000 n 
+0010143371 00000 n 
+0010128957 00000 n 
+0010133097 00000 n 
+0010133716 00000 n 
+0010133778 00000 n 
+0010133840 00000 n 
+0010129143 00000 n 
+0010129081 00000 n 
+0010119602 00000 n 
+0010128213 00000 n 
+0010146566 00000 n 
+0010143001 00000 n 
+0010123248 00000 n 
+0010142939 00000 n 
+0010133963 00000 n 
+0010124366 00000 n 
+0004655502 00000 n 
+0004655655 00000 n 
+0004655808 00000 n 
+0004655962 00000 n 
+0004656115 00000 n 
+0004656271 00000 n 
+0004656425 00000 n 
+0004656577 00000 n 
+0004656729 00000 n 
+0004656887 00000 n 
+0004657045 00000 n 
+0004657199 00000 n 
+0004657352 00000 n 
+0004657506 00000 n 
+0004657660 00000 n 
+0004657813 00000 n 
+0004657966 00000 n 
+0004658120 00000 n 
+0004658274 00000 n 
+0004658430 00000 n 
+0004658585 00000 n 
+0004658741 00000 n 
+0004658896 00000 n 
+0004659051 00000 n 
+0004659207 00000 n 
+0004659360 00000 n 
+0004659513 00000 n 
+0004659671 00000 n 
+0004659828 00000 n 
+0004660216 00000 n 
+0004660382 00000 n 
+0004660548 00000 n 
+0004660703 00000 n 
+0004660857 00000 n 
+0004661013 00000 n 
+0004661171 00000 n 
+0004661325 00000 n 
+0004661479 00000 n 
+0004661632 00000 n 
+0004661785 00000 n 
+0004661939 00000 n 
+0004662092 00000 n 
+0004662248 00000 n 
+0004662404 00000 n 
+0004662560 00000 n 
+0004662866 00000 n 
+0004663018 00000 n 
+0004663175 00000 n 
+0004663332 00000 n 
+0004663509 00000 n 
+0004663663 00000 n 
+0004663817 00000 n 
+0004663973 00000 n 
+0004664127 00000 n 
+0004664282 00000 n 
+0004664437 00000 n 
+0004664612 00000 n 
+0004664787 00000 n 
+0004664946 00000 n 
+0004665105 00000 n 
+0004665261 00000 n 
+0004665416 00000 n 
+0004665574 00000 n 
+0004665732 00000 n 
+0004665894 00000 n 
+0004666056 00000 n 
+0004666212 00000 n 
+0004666368 00000 n 
+0004666524 00000 n 
+0004666680 00000 n 
+0004666843 00000 n 
+0004667007 00000 n 
+0004667178 00000 n 
+0004667349 00000 n 
+0004667504 00000 n 
+0004667659 00000 n 
+0004667813 00000 n 
+0004667966 00000 n 
+0004668119 00000 n 
+0004668272 00000 n 
+0004668423 00000 n 
+0004668575 00000 n 
+0004668729 00000 n 
+0004668882 00000 n 
+0004669034 00000 n 
+0004669188 00000 n 
+0004669344 00000 n 
+0004669500 00000 n 
+0004669654 00000 n 
+0004669808 00000 n 
+0004669980 00000 n 
+0004670151 00000 n 
+0004670327 00000 n 
+0004670502 00000 n 
+0004670659 00000 n 
+0004670816 00000 n 
+0004670982 00000 n 
+0004671148 00000 n 
+0004671305 00000 n 
+0004671462 00000 n 
+0004671620 00000 n 
+0004671778 00000 n 
+0004671934 00000 n 
+0004672092 00000 n 
+0004672250 00000 n 
+0004672403 00000 n 
+0004672556 00000 n 
+0004672711 00000 n 
+0004672867 00000 n 
+0004673025 00000 n 
+0004673182 00000 n 
+0004673336 00000 n 
+0004673490 00000 n 
+0004673643 00000 n 
+0004673796 00000 n 
+0004673971 00000 n 
+0004674145 00000 n 
+0004674299 00000 n 
+0004674454 00000 n 
+0004674609 00000 n 
+0004674762 00000 n 
+0004674912 00000 n 
+0004675062 00000 n 
+0004675224 00000 n 
+0004675387 00000 n 
+0004675541 00000 n 
+0004675805 00000 n 
+0004653868 00000 n 
 0004650812 00000 n 
-0004675715 00000 n 
-0004660042 00000 n 
-0004662733 00000 n 
-0010563772 00000 n 
-0010146649 00000 n 
-0010138823 00000 n 
-0010123518 00000 n 
-0010128855 00000 n 
-0010124202 00000 n 
-0010119439 00000 n 
-0010142713 00000 n 
-0010143207 00000 n 
-0010128297 00000 n 
-0010138761 00000 n 
-0010133366 00000 n 
-0010138512 00000 n 
-0010128917 00000 n 
-0010138264 00000 n 
-0010138326 00000 n 
-0010138140 00000 n 
-0010138388 00000 n 
-0010143269 00000 n 
-0010146526 00000 n 
-0010138015 00000 n 
-0010146339 00000 n 
-0010132995 00000 n 
-0010129041 00000 n 
-0010143766 00000 n 
-0010137830 00000 n 
-0010138202 00000 n 
-0004677935 00000 n 
-0004678094 00000 n 
-0004678255 00000 n 
-0004678413 00000 n 
-0004678571 00000 n 
-0004678728 00000 n 
-0004678880 00000 n 
-0004679033 00000 n 
-0004679350 00000 n 
-0004679510 00000 n 
-0004679669 00000 n 
-0004679829 00000 n 
-0004679990 00000 n 
-0004680154 00000 n 
-0004680308 00000 n 
-0004680461 00000 n 
-0004680613 00000 n 
-0004680765 00000 n 
-0004680923 00000 n 
-0004681081 00000 n 
-0004681237 00000 n 
-0004681392 00000 n 
-0004681548 00000 n 
-0004681704 00000 n 
-0004681864 00000 n 
-0004682024 00000 n 
-0004682330 00000 n 
-0004682484 00000 n 
-0004682638 00000 n 
-0004682792 00000 n 
-0004682947 00000 n 
-0004683102 00000 n 
-0004683256 00000 n 
-0004683412 00000 n 
-0004683569 00000 n 
-0004683729 00000 n 
-0004683890 00000 n 
-0004684056 00000 n 
-0004684222 00000 n 
-0004684378 00000 n 
-0004684645 00000 n 
-0004677475 00000 n 
-0004675935 00000 n 
-0004684536 00000 n 
-0004679192 00000 n 
-0004682178 00000 n 
-0010133614 00000 n 
-0010133676 00000 n 
-0010143331 00000 n 
-0010137892 00000 n 
-0010128421 00000 n 
-0010146897 00000 n 
-0010123953 00000 n 
-0010128545 00000 n 
-0010123332 00000 n 
-0010124326 00000 n 
-0010142837 00000 n 
-0010143705 00000 n 
-0004691524 00000 n 
-0004691694 00000 n 
-0004691862 00000 n 
-0004692016 00000 n 
-0004692169 00000 n 
-0004692341 00000 n 
-0004692541 00000 n 
-0004692695 00000 n 
-0004687404 00000 n 
-0004687187 00000 n 
-0004684756 00000 n 
-0004687299 00000 n 
-0004692849 00000 n 
-0004693004 00000 n 
-0004693159 00000 n 
-0004693313 00000 n 
-0004693468 00000 n 
-0004693622 00000 n 
-0004693775 00000 n 
-0004694016 00000 n 
-0004691280 00000 n 
-0004687515 00000 n 
-0004693963 00000 n 
-0010128111 00000 n 
-0010128607 00000 n 
-0010128731 00000 n 
-0010128669 00000 n 
-0010138885 00000 n 
-0004697676 00000 n 
-0004697399 00000 n 
-0004694127 00000 n 
-0004697511 00000 n 
-0004700057 00000 n 
-0004699836 00000 n 
-0004697800 00000 n 
-0004699948 00000 n 
-0005342622 00000 n 
-0004701608 00000 n 
-0005343014 00000 n 
-0004701476 00000 n 
-0004700168 00000 n 
-0005342792 00000 n 
-0005342952 00000 n 
-0010563890 00000 n 
-0006643753 00000 n 
-0005345234 00000 n 
-0005765763 00000 n 
-0006071814 00000 n 
-0006427802 00000 n 
-0006643926 00000 n 
-0006644268 00000 n 
-0005345094 00000 n 
-0005343161 00000 n 
-0006644098 00000 n 
-0006644207 00000 n 
-0006649627 00000 n 
-0007225799 00000 n 
-0006647473 00000 n 
-0006647256 00000 n 
-0006644467 00000 n 
-0006647368 00000 n 
-0010561658 00000 n 
-0007777462 00000 n 
-0007777615 00000 n 
-0007774468 00000 n 
-0006649515 00000 n 
-0006647609 00000 n 
-0007774354 00000 n 
-0007774407 00000 n 
-0010561947 00000 n 
-0008367940 00000 n 
-0008368247 00000 n 
-0008368401 00000 n 
-0007777880 00000 n 
-0007777322 00000 n 
-0007774666 00000 n 
-0007777770 00000 n 
-0007777823 00000 n 
-0008368589 00000 n 
-0007781047 00000 n 
-0008043849 00000 n 
+0004675696 00000 n 
+0004660023 00000 n 
+0004662714 00000 n 
+0010563741 00000 n 
+0010146627 00000 n 
+0010138801 00000 n 
+0010123496 00000 n 
+0010128833 00000 n 
+0010124180 00000 n 
+0010119417 00000 n 
+0010142691 00000 n 
+0010143185 00000 n 
+0010128275 00000 n 
+0010138739 00000 n 
+0010133344 00000 n 
+0010138490 00000 n 
+0010128895 00000 n 
+0010138242 00000 n 
+0010138304 00000 n 
+0010138118 00000 n 
+0010138366 00000 n 
+0010143247 00000 n 
+0010146504 00000 n 
+0010137993 00000 n 
+0010146317 00000 n 
+0010132973 00000 n 
+0010129019 00000 n 
+0010143744 00000 n 
+0010137808 00000 n 
+0010138180 00000 n 
+0004677916 00000 n 
+0004678075 00000 n 
+0004678236 00000 n 
+0004678394 00000 n 
+0004678552 00000 n 
+0004678709 00000 n 
+0004678861 00000 n 
+0004679014 00000 n 
+0004679331 00000 n 
+0004679491 00000 n 
+0004679650 00000 n 
+0004679810 00000 n 
+0004679971 00000 n 
+0004680135 00000 n 
+0004680289 00000 n 
+0004680442 00000 n 
+0004680594 00000 n 
+0004680746 00000 n 
+0004680904 00000 n 
+0004681062 00000 n 
+0004681218 00000 n 
+0004681373 00000 n 
+0004681529 00000 n 
+0004681685 00000 n 
+0004681845 00000 n 
+0004682005 00000 n 
+0004682311 00000 n 
+0004682465 00000 n 
+0004682619 00000 n 
+0004682773 00000 n 
+0004682928 00000 n 
+0004683083 00000 n 
+0004683237 00000 n 
+0004683393 00000 n 
+0004683550 00000 n 
+0004683710 00000 n 
+0004683871 00000 n 
+0004684037 00000 n 
+0004684203 00000 n 
+0004684359 00000 n 
+0004684626 00000 n 
+0004677456 00000 n 
+0004675916 00000 n 
+0004684517 00000 n 
+0004679173 00000 n 
+0004682159 00000 n 
+0010133592 00000 n 
+0010133654 00000 n 
+0010143309 00000 n 
+0010137870 00000 n 
+0010128399 00000 n 
+0010146875 00000 n 
+0010123931 00000 n 
+0010128523 00000 n 
+0010123310 00000 n 
+0010124304 00000 n 
+0010142815 00000 n 
+0010143683 00000 n 
+0004691502 00000 n 
+0004691672 00000 n 
+0004691840 00000 n 
+0004691994 00000 n 
+0004692147 00000 n 
+0004692319 00000 n 
+0004692519 00000 n 
+0004692673 00000 n 
+0004687383 00000 n 
+0004687166 00000 n 
+0004684737 00000 n 
+0004687278 00000 n 
+0004692827 00000 n 
+0004692982 00000 n 
+0004693137 00000 n 
+0004693291 00000 n 
+0004693446 00000 n 
+0004693600 00000 n 
+0004693753 00000 n 
+0004693994 00000 n 
+0004691258 00000 n 
+0004687494 00000 n 
+0004693941 00000 n 
+0010128089 00000 n 
+0010128585 00000 n 
+0010128709 00000 n 
+0010128647 00000 n 
+0010138863 00000 n 
+0004697654 00000 n 
+0004697377 00000 n 
+0004694105 00000 n 
+0004697489 00000 n 
+0004700035 00000 n 
+0004699814 00000 n 
+0004697778 00000 n 
+0004699926 00000 n 
+0005342600 00000 n 
+0004701586 00000 n 
+0005342992 00000 n 
+0004701454 00000 n 
+0004700146 00000 n 
+0005342770 00000 n 
+0005342930 00000 n 
+0010563859 00000 n 
+0006643731 00000 n 
+0005345212 00000 n 
+0005765741 00000 n 
+0006071792 00000 n 
+0006427780 00000 n 
+0006643904 00000 n 
+0006644246 00000 n 
+0005345072 00000 n 
+0005343139 00000 n 
+0006644076 00000 n 
+0006644185 00000 n 
+0006649605 00000 n 
+0007225777 00000 n 
+0006647451 00000 n 
+0006647234 00000 n 
+0006644445 00000 n 
+0006647346 00000 n 
+0010561627 00000 n 
+0007777440 00000 n 
+0007777593 00000 n 
+0007774446 00000 n 
+0006649493 00000 n 
+0006647587 00000 n 
+0007774332 00000 n 
+0007774385 00000 n 
+0010561916 00000 n 
+0008367918 00000 n 
+0008368225 00000 n 
+0008368379 00000 n 
+0007777858 00000 n 
+0007777300 00000 n 
+0007774644 00000 n 
+0007777748 00000 n 
+0007777801 00000 n 
+0008368567 00000 n 
+0007781025 00000 n 
+0008043827 00000 n 
 0000000894 00000 f 
 0000000895 00000 f 
 0000000896 00000 f 
@@ -83504,804 +83526,804 @@
 0000000904 00000 f 
 0000000905 00000 f 
 0000001294 00000 f 
-0008368996 00000 n 
-0008369154 00000 n 
-0008369312 00000 n 
-0008369478 00000 n 
-0008369644 00000 n 
-0008369801 00000 n 
-0008369957 00000 n 
-0008370115 00000 n 
-0008370273 00000 n 
-0008370430 00000 n 
-0008370588 00000 n 
-0008370746 00000 n 
-0008370898 00000 n 
-0008393320 00000 n 
-0008371216 00000 n 
-0007780771 00000 n 
-0007778029 00000 n 
-0008371049 00000 n 
-0008368094 00000 n 
-0008368793 00000 n 
-0008371154 00000 n 
-0008393479 00000 n 
-0008374341 00000 n 
-0008393631 00000 n 
-0008393785 00000 n 
-0008393939 00000 n 
-0008394093 00000 n 
-0008394247 00000 n 
-0008394409 00000 n 
-0008394742 00000 n 
-0008374153 00000 n 
-0008371390 00000 n 
-0008394571 00000 n 
-0008394680 00000 n 
-0010561802 00000 n 
-0010561514 00000 n 
-0010564008 00000 n 
-0008392978 00000 n 
-0008393153 00000 n 
-0008393250 00000 n 
-0008393297 00000 n 
-0008398590 00000 n 
-0008398752 00000 n 
-0008398914 00000 n 
-0008399066 00000 n 
-0008399228 00000 n 
-0008399381 00000 n 
-0008403423 00000 n 
-0008403575 00000 n 
-0008403728 00000 n 
-0008399655 00000 n 
-0008398418 00000 n 
-0008394945 00000 n 
-0008399541 00000 n 
-0010563288 00000 n 
-0008399594 00000 n 
-0008403878 00000 n 
-0008404029 00000 n 
-0008404232 00000 n 
-0008403259 00000 n 
-0008399829 00000 n 
-0008404179 00000 n 
-0008405715 00000 n 
-0008405550 00000 n 
-0008404369 00000 n 
-0008405662 00000 n 
-0008407260 00000 n 
-0008464995 00000 n 
-0008465148 00000 n 
-0008469404 00000 n 
-0008465523 00000 n 
-0008407120 00000 n 
-0008405813 00000 n 
-0008465300 00000 n 
-0008465405 00000 n 
-0008423961 00000 n 
-0008424235 00000 n 
-0008424284 00000 n 
-0008424333 00000 n 
-0008424382 00000 n 
-0008424431 00000 n 
-0008424480 00000 n 
-0008424529 00000 n 
-0008424578 00000 n 
-0008424627 00000 n 
-0008424665 00000 n 
-0008424714 00000 n 
-0008424763 00000 n 
-0008424849 00000 n 
-0008425261 00000 n 
-0008441059 00000 n 
-0008442474 00000 n 
-0008443707 00000 n 
-0008445152 00000 n 
-0008446478 00000 n 
-0008447917 00000 n 
-0008448883 00000 n 
-0008449604 00000 n 
-0008450928 00000 n 
-0008451656 00000 n 
-0008452378 00000 n 
-0008453104 00000 n 
-0008454216 00000 n 
-0008455276 00000 n 
-0008455985 00000 n 
-0008456692 00000 n 
-0008457400 00000 n 
-0008457966 00000 n 
-0008458509 00000 n 
-0008459207 00000 n 
-0008459938 00000 n 
-0008460642 00000 n 
-0008463342 00000 n 
-0008464050 00000 n 
-0008464751 00000 n 
-0008469558 00000 n 
-0008469713 00000 n 
-0008469883 00000 n 
-0008470036 00000 n 
-0008470191 00000 n 
-0008470346 00000 n 
-0008470500 00000 n 
-0008474389 00000 n 
-0008474543 00000 n 
-0008470709 00000 n 
-0008469206 00000 n 
-0008465663 00000 n 
-0008470654 00000 n 
-0010561368 00000 n 
-0010124077 00000 n 
-0008474699 00000 n 
-0008475007 00000 n 
-0008475162 00000 n 
-0008475318 00000 n 
-0008475472 00000 n 
-0008475627 00000 n 
-0008475783 00000 n 
-0008475939 00000 n 
-0008476096 00000 n 
-0008476252 00000 n 
-0008476560 00000 n 
-0008476715 00000 n 
-0008481461 00000 n 
-0008476923 00000 n 
-0008474117 00000 n 
-0008470848 00000 n 
-0008476868 00000 n 
-0008474854 00000 n 
-0008476407 00000 n 
-0010564127 00000 n 
-0010138698 00000 n 
-0008481616 00000 n 
-0008481771 00000 n 
-0008481935 00000 n 
-0008482089 00000 n 
-0008482242 00000 n 
-0008482396 00000 n 
-0008482549 00000 n 
-0008482758 00000 n 
-0008481261 00000 n 
-0008477035 00000 n 
-0008482703 00000 n 
-0008485210 00000 n 
-0008485475 00000 n 
-0008485073 00000 n 
-0008482870 00000 n 
-0008485363 00000 n 
-0008487623 00000 n 
-0008487775 00000 n 
-0008490829 00000 n 
-0008488058 00000 n 
-0008487477 00000 n 
-0008485650 00000 n 
-0008487950 00000 n 
-0008651276 00000 n 
-0008651430 00000 n 
-0008651584 00000 n 
-0008651739 00000 n 
-0008651893 00000 n 
-0008652046 00000 n 
-0008652201 00000 n 
-0008652355 00000 n 
-0008652511 00000 n 
-0008656189 00000 n 
-0008663101 00000 n 
-0008663256 00000 n 
-0008663411 00000 n 
-0008652795 00000 n 
-0008490620 00000 n 
-0008488170 00000 n 
-0008652676 00000 n 
-0010562583 00000 n 
-0008652731 00000 n 
-0008493028 00000 n 
-0008493244 00000 n 
-0008493294 00000 n 
-0008493342 00000 n 
-0008643645 00000 n 
-0008644056 00000 n 
-0008644483 00000 n 
-0008644506 00000 n 
-0008644818 00000 n 
-0008645220 00000 n 
-0008647977 00000 n 
-0008664080 00000 n 
-0008663564 00000 n 
-0008663718 00000 n 
-0008663871 00000 n 
-0008664144 00000 n 
-0008656007 00000 n 
-0008653015 00000 n 
-0008664025 00000 n 
-0008660323 00000 n 
-0008660535 00000 n 
-0008660592 00000 n 
-0008660988 00000 n 
-0008661011 00000 n 
-0008661294 00000 n 
-0010123580 00000 n 
-0008671319 00000 n 
-0008665866 00000 n 
-0008673743 00000 n 
-0008671383 00000 n 
-0008665750 00000 n 
-0008664337 00000 n 
-0008671264 00000 n 
-0010564252 00000 n 
-0008670992 00000 n 
-0008671193 00000 n 
-0008671241 00000 n 
-0008772569 00000 n 
-0008673627 00000 n 
-0008671551 00000 n 
-0008772450 00000 n 
-0008772505 00000 n 
-0008674172 00000 n 
-0008674381 00000 n 
-0008674429 00000 n 
-0008771922 00000 n 
-0008771943 00000 n 
-0008774825 00000 n 
-0008775033 00000 n 
-0008774688 00000 n 
-0008772712 00000 n 
-0008774978 00000 n 
-0008778155 00000 n 
-0008778309 00000 n 
-0008778462 00000 n 
-0008778618 00000 n 
-0008778774 00000 n 
-0008778927 00000 n 
-0008779080 00000 n 
-0008779235 00000 n 
-0008779391 00000 n 
-0008779698 00000 n 
-0008779853 00000 n 
-0008780008 00000 n 
-0008780163 00000 n 
-0008780718 00000 n 
-0008777901 00000 n 
-0008775146 00000 n 
-0008780317 00000 n 
-0008779545 00000 n 
-0008780482 00000 n 
-0008780541 00000 n 
-0008780600 00000 n 
-0008780659 00000 n 
-0010146710 00000 n 
-0008784105 00000 n 
-0008784260 00000 n 
-0008784415 00000 n 
-0008784568 00000 n 
-0008784725 00000 n 
-0008784880 00000 n 
-0008785433 00000 n 
-0008783923 00000 n 
-0008780817 00000 n 
-0008785030 00000 n 
-0008785085 00000 n 
-0008785140 00000 n 
-0008785199 00000 n 
-0008785315 00000 n 
-0008785374 00000 n 
-0008788053 00000 n 
-0008788206 00000 n 
-0008788474 00000 n 
-0008787907 00000 n 
-0008785545 00000 n 
-0008788360 00000 n 
-0008788415 00000 n 
-0008791578 00000 n 
-0008791731 00000 n 
-0008791884 00000 n 
-0008792037 00000 n 
-0008792189 00000 n 
-0008792350 00000 n 
-0008792511 00000 n 
-0008792672 00000 n 
-0008792998 00000 n 
-0008791378 00000 n 
-0008788586 00000 n 
-0008792834 00000 n 
-0010564377 00000 n 
-0010146401 00000 n 
-0008795896 00000 n 
-0008795611 00000 n 
-0008793122 00000 n 
-0008795727 00000 n 
-0008799176 00000 n 
-0008799338 00000 n 
-0008799500 00000 n 
-0008799662 00000 n 
-0008799937 00000 n 
-0008799012 00000 n 
-0008796033 00000 n 
-0008799824 00000 n 
-0008802406 00000 n 
-0008802567 00000 n 
-0008802895 00000 n 
-0008802260 00000 n 
-0008800088 00000 n 
-0008802728 00000 n 
-0009318297 00000 n 
-0009318451 00000 n 
-0009318610 00000 n 
-0008805172 00000 n 
-0009109037 00000 n 
-0009318772 00000 n 
-0009318935 00000 n 
-0009319090 00000 n 
-0009740518 00000 n 
-0009319543 00000 n 
-0008804990 00000 n 
-0008803007 00000 n 
-0009319254 00000 n 
-0009319421 00000 n 
-0009740672 00000 n 
-0009323052 00000 n 
-0009440042 00000 n 
-0009574843 00000 n 
-0009740827 00000 n 
-0009876943 00000 n 
-0009877097 00000 n 
-0009741236 00000 n 
-0009322897 00000 n 
-0009319695 00000 n 
-0009741002 00000 n 
-0010561074 00000 n 
-0010562089 00000 n 
-0009741115 00000 n 
-0009744627 00000 n 
-0009779987 00000 n 
-0009823330 00000 n 
-0009877251 00000 n 
-0009877418 00000 n 
-0009877808 00000 n 
-0009744463 00000 n 
-0009741493 00000 n 
-0009877573 00000 n 
-0010560926 00000 n 
-0009877628 00000 n 
-0009877749 00000 n 
-0010564502 00000 n 
-0009880936 00000 n 
-0009881103 00000 n 
-0009882259 00000 n 
-0009880790 00000 n 
-0009878015 00000 n 
-0009881268 00000 n 
-0009881323 00000 n 
-0009881378 00000 n 
-0009881437 00000 n 
-0009881496 00000 n 
-0009881555 00000 n 
-0009881614 00000 n 
-0009881672 00000 n 
-0009881731 00000 n 
-0009881790 00000 n 
-0009881849 00000 n 
-0009881908 00000 n 
-0009881967 00000 n 
-0009882026 00000 n 
-0009882085 00000 n 
-0009882143 00000 n 
-0009882201 00000 n 
-0010562761 00000 n 
-0009960044 00000 n 
-0009884493 00000 n 
+0008368974 00000 n 
+0008369132 00000 n 
+0008369290 00000 n 
+0008369456 00000 n 
+0008369622 00000 n 
+0008369779 00000 n 
+0008369935 00000 n 
+0008370093 00000 n 
+0008370251 00000 n 
+0008370408 00000 n 
+0008370566 00000 n 
+0008370724 00000 n 
+0008370876 00000 n 
+0008393298 00000 n 
+0008371194 00000 n 
+0007780749 00000 n 
+0007778007 00000 n 
+0008371027 00000 n 
+0008368072 00000 n 
+0008368771 00000 n 
+0008371132 00000 n 
+0008393457 00000 n 
+0008374319 00000 n 
+0008393609 00000 n 
+0008393763 00000 n 
+0008393917 00000 n 
+0008394071 00000 n 
+0008394225 00000 n 
+0008394387 00000 n 
+0008394720 00000 n 
+0008374131 00000 n 
+0008371368 00000 n 
+0008394549 00000 n 
+0008394658 00000 n 
+0010561771 00000 n 
+0010561483 00000 n 
+0010563977 00000 n 
+0008392956 00000 n 
+0008393131 00000 n 
+0008393228 00000 n 
+0008393275 00000 n 
+0008398568 00000 n 
+0008398730 00000 n 
+0008398892 00000 n 
+0008399044 00000 n 
+0008399206 00000 n 
+0008399359 00000 n 
+0008403401 00000 n 
+0008403553 00000 n 
+0008403706 00000 n 
+0008399633 00000 n 
+0008398396 00000 n 
+0008394923 00000 n 
+0008399519 00000 n 
+0010563257 00000 n 
+0008399572 00000 n 
+0008403856 00000 n 
+0008404007 00000 n 
+0008404210 00000 n 
+0008403237 00000 n 
+0008399807 00000 n 
+0008404157 00000 n 
+0008405693 00000 n 
+0008405528 00000 n 
+0008404347 00000 n 
+0008405640 00000 n 
+0008407238 00000 n 
+0008464973 00000 n 
+0008465126 00000 n 
+0008469382 00000 n 
+0008465501 00000 n 
+0008407098 00000 n 
+0008405791 00000 n 
+0008465278 00000 n 
+0008465383 00000 n 
+0008423939 00000 n 
+0008424213 00000 n 
+0008424262 00000 n 
+0008424311 00000 n 
+0008424360 00000 n 
+0008424409 00000 n 
+0008424458 00000 n 
+0008424507 00000 n 
+0008424556 00000 n 
+0008424605 00000 n 
+0008424643 00000 n 
+0008424692 00000 n 
+0008424741 00000 n 
+0008424827 00000 n 
+0008425239 00000 n 
+0008441037 00000 n 
+0008442452 00000 n 
+0008443685 00000 n 
+0008445130 00000 n 
+0008446456 00000 n 
+0008447895 00000 n 
+0008448861 00000 n 
+0008449582 00000 n 
+0008450906 00000 n 
+0008451634 00000 n 
+0008452356 00000 n 
+0008453082 00000 n 
+0008454194 00000 n 
+0008455254 00000 n 
+0008455963 00000 n 
+0008456670 00000 n 
+0008457378 00000 n 
+0008457944 00000 n 
+0008458487 00000 n 
+0008459185 00000 n 
+0008459916 00000 n 
+0008460620 00000 n 
+0008463320 00000 n 
+0008464028 00000 n 
+0008464729 00000 n 
+0008469536 00000 n 
+0008469691 00000 n 
+0008469861 00000 n 
+0008470014 00000 n 
+0008470169 00000 n 
+0008470324 00000 n 
+0008470478 00000 n 
+0008474367 00000 n 
+0008474521 00000 n 
+0008470687 00000 n 
+0008469184 00000 n 
+0008465641 00000 n 
+0008470632 00000 n 
+0010561337 00000 n 
+0010124055 00000 n 
+0008474677 00000 n 
+0008474985 00000 n 
+0008475140 00000 n 
+0008475296 00000 n 
+0008475450 00000 n 
+0008475605 00000 n 
+0008475761 00000 n 
+0008475917 00000 n 
+0008476074 00000 n 
+0008476230 00000 n 
+0008476538 00000 n 
+0008476693 00000 n 
+0008481439 00000 n 
+0008476901 00000 n 
+0008474095 00000 n 
+0008470826 00000 n 
+0008476846 00000 n 
+0008474832 00000 n 
+0008476385 00000 n 
+0010564096 00000 n 
+0010138676 00000 n 
+0008481594 00000 n 
+0008481749 00000 n 
+0008481913 00000 n 
+0008482067 00000 n 
+0008482220 00000 n 
+0008482374 00000 n 
+0008482527 00000 n 
+0008482736 00000 n 
+0008481239 00000 n 
+0008477013 00000 n 
+0008482681 00000 n 
+0008485188 00000 n 
+0008485453 00000 n 
+0008485051 00000 n 
+0008482848 00000 n 
+0008485341 00000 n 
+0008487601 00000 n 
+0008487753 00000 n 
+0008490807 00000 n 
+0008488036 00000 n 
+0008487455 00000 n 
+0008485628 00000 n 
+0008487928 00000 n 
+0008651254 00000 n 
+0008651408 00000 n 
+0008651562 00000 n 
+0008651717 00000 n 
+0008651871 00000 n 
+0008652024 00000 n 
+0008652179 00000 n 
+0008652333 00000 n 
+0008652489 00000 n 
+0008656167 00000 n 
+0008663079 00000 n 
+0008663234 00000 n 
+0008663389 00000 n 
+0008652773 00000 n 
+0008490598 00000 n 
+0008488148 00000 n 
+0008652654 00000 n 
+0010562552 00000 n 
+0008652709 00000 n 
+0008493006 00000 n 
+0008493222 00000 n 
+0008493272 00000 n 
+0008493320 00000 n 
+0008643623 00000 n 
+0008644034 00000 n 
+0008644461 00000 n 
+0008644484 00000 n 
+0008644796 00000 n 
+0008645198 00000 n 
+0008647955 00000 n 
+0008664058 00000 n 
+0008663542 00000 n 
+0008663696 00000 n 
+0008663849 00000 n 
+0008664122 00000 n 
+0008655985 00000 n 
+0008652993 00000 n 
+0008664003 00000 n 
+0008660301 00000 n 
+0008660513 00000 n 
+0008660570 00000 n 
+0008660966 00000 n 
+0008660989 00000 n 
+0008661272 00000 n 
+0010123558 00000 n 
+0008671297 00000 n 
+0008665844 00000 n 
+0008673721 00000 n 
+0008671361 00000 n 
+0008665728 00000 n 
+0008664315 00000 n 
+0008671242 00000 n 
+0010564221 00000 n 
+0008670970 00000 n 
+0008671171 00000 n 
+0008671219 00000 n 
+0008772547 00000 n 
+0008673605 00000 n 
+0008671529 00000 n 
+0008772428 00000 n 
+0008772483 00000 n 
+0008674150 00000 n 
+0008674359 00000 n 
+0008674407 00000 n 
+0008771900 00000 n 
+0008771921 00000 n 
+0008774803 00000 n 
+0008775011 00000 n 
+0008774666 00000 n 
+0008772690 00000 n 
+0008774956 00000 n 
+0008778133 00000 n 
+0008778287 00000 n 
+0008778440 00000 n 
+0008778596 00000 n 
+0008778752 00000 n 
+0008778905 00000 n 
+0008779058 00000 n 
+0008779213 00000 n 
+0008779369 00000 n 
+0008779676 00000 n 
+0008779831 00000 n 
+0008779986 00000 n 
+0008780141 00000 n 
+0008780696 00000 n 
+0008777879 00000 n 
+0008775124 00000 n 
+0008780295 00000 n 
+0008779523 00000 n 
+0008780460 00000 n 
+0008780519 00000 n 
+0008780578 00000 n 
+0008780637 00000 n 
+0010146688 00000 n 
+0008784083 00000 n 
+0008784238 00000 n 
+0008784393 00000 n 
+0008784546 00000 n 
+0008784703 00000 n 
+0008784858 00000 n 
+0008785411 00000 n 
+0008783901 00000 n 
+0008780795 00000 n 
+0008785008 00000 n 
+0008785063 00000 n 
+0008785118 00000 n 
+0008785177 00000 n 
+0008785293 00000 n 
+0008785352 00000 n 
+0008788031 00000 n 
+0008788184 00000 n 
+0008788452 00000 n 
+0008787885 00000 n 
+0008785523 00000 n 
+0008788338 00000 n 
+0008788393 00000 n 
+0008791556 00000 n 
+0008791709 00000 n 
+0008791862 00000 n 
+0008792015 00000 n 
+0008792167 00000 n 
+0008792328 00000 n 
+0008792489 00000 n 
+0008792650 00000 n 
+0008792976 00000 n 
+0008791356 00000 n 
+0008788564 00000 n 
+0008792812 00000 n 
+0010564346 00000 n 
+0010146379 00000 n 
+0008795874 00000 n 
+0008795589 00000 n 
+0008793100 00000 n 
+0008795705 00000 n 
+0008799154 00000 n 
+0008799316 00000 n 
+0008799478 00000 n 
+0008799640 00000 n 
+0008799915 00000 n 
+0008798990 00000 n 
+0008796011 00000 n 
+0008799802 00000 n 
+0008802384 00000 n 
+0008802545 00000 n 
+0008802873 00000 n 
+0008802238 00000 n 
+0008800066 00000 n 
+0008802706 00000 n 
+0009318275 00000 n 
+0009318429 00000 n 
+0009318588 00000 n 
+0008805150 00000 n 
+0009109015 00000 n 
+0009318750 00000 n 
+0009318913 00000 n 
+0009319068 00000 n 
+0009740496 00000 n 
+0009319521 00000 n 
+0008804968 00000 n 
+0008802985 00000 n 
+0009319232 00000 n 
+0009319399 00000 n 
+0009740650 00000 n 
+0009323030 00000 n 
+0009440020 00000 n 
+0009574821 00000 n 
+0009740805 00000 n 
+0009876921 00000 n 
+0009877075 00000 n 
+0009741214 00000 n 
+0009322875 00000 n 
+0009319673 00000 n 
+0009740980 00000 n 
+0010561043 00000 n 
+0010562058 00000 n 
+0009741093 00000 n 
+0009744605 00000 n 
+0009779965 00000 n 
+0009823308 00000 n 
+0009877229 00000 n 
+0009877396 00000 n 
+0009877786 00000 n 
+0009744441 00000 n 
+0009741471 00000 n 
+0009877551 00000 n 
+0010560895 00000 n 
+0009877606 00000 n 
+0009877727 00000 n 
+0010564471 00000 n 
+0009880914 00000 n 
+0009881081 00000 n 
+0009882237 00000 n 
+0009880768 00000 n 
+0009877993 00000 n 
+0009881246 00000 n 
+0009881301 00000 n 
+0009881356 00000 n 
+0009881415 00000 n 
+0009881474 00000 n 
+0009881533 00000 n 
+0009881592 00000 n 
+0009881650 00000 n 
+0009881709 00000 n 
+0009881768 00000 n 
+0009881827 00000 n 
+0009881886 00000 n 
+0009881945 00000 n 
+0009882004 00000 n 
+0009882063 00000 n 
+0009882121 00000 n 
+0009882179 00000 n 
+0010562730 00000 n 
+0009960022 00000 n 
+0009884471 00000 n 
 0000001295 00000 f 
 0000001296 00000 f 
 0000001297 00000 f 
 0000000000 00000 f 
-0009960441 00000 n 
-0009960603 00000 n 
-0009960766 00000 n 
-0009960920 00000 n 
-0009961545 00000 n 
-0009884311 00000 n 
-0009882399 00000 n 
-0009961073 00000 n 
-0009961128 00000 n 
-0009961187 00000 n 
-0009961246 00000 n 
-0009961305 00000 n 
-0009961364 00000 n 
-0009961422 00000 n 
-0009960243 00000 n 
-0009961481 00000 n 
-0009887398 00000 n 
-0009887559 00000 n 
-0009887607 00000 n 
-0009920687 00000 n 
-0009954140 00000 n 
-0009955585 00000 n 
-0009956883 00000 n 
-0009957291 00000 n 
-0009957314 00000 n 
-0009957677 00000 n 
-0009964356 00000 n 
-0009964073 00000 n 
-0009961729 00000 n 
-0009964189 00000 n 
-0009967006 00000 n 
-0009967525 00000 n 
-0009966869 00000 n 
-0009964468 00000 n 
-0009967176 00000 n 
-0009967289 00000 n 
-0009967348 00000 n 
-0009967407 00000 n 
-0009967466 00000 n 
-0009968475 00000 n 
-0009968304 00000 n 
-0009967650 00000 n 
-0009968420 00000 n 
-0009971092 00000 n 
-0009971250 00000 n 
-0009971571 00000 n 
-0009970946 00000 n 
-0009968574 00000 n 
-0009971404 00000 n 
-0010564627 00000 n 
-0010090118 00000 n 
-0009974116 00000 n 
-0010090239 00000 n 
-0009974000 00000 n 
-0009971696 00000 n 
-0010090063 00000 n 
-0010092761 00000 n 
-0010092532 00000 n 
-0010090440 00000 n 
-0010092648 00000 n 
-0010095755 00000 n 
-0010094944 00000 n 
-0010092963 00000 n 
-0010095060 00000 n 
-0010095227 00000 n 
-0010095286 00000 n 
-0010095345 00000 n 
-0010095404 00000 n 
-0010095463 00000 n 
-0010095522 00000 n 
-0010095581 00000 n 
-0010095640 00000 n 
-0010099390 00000 n 
-0010099574 00000 n 
-0010099728 00000 n 
-0010099882 00000 n 
-0010100034 00000 n 
-0010100418 00000 n 
-0010099217 00000 n 
-0010095867 00000 n 
-0010100189 00000 n 
-0010103368 00000 n 
-0010103863 00000 n 
-0010103231 00000 n 
-0010100543 00000 n 
-0010103521 00000 n 
-0010106589 00000 n 
-0010106744 00000 n 
-0010106900 00000 n 
-0010107056 00000 n 
-0010107212 00000 n 
-0010107369 00000 n 
-0010107526 00000 n 
-0010107683 00000 n 
-0010107838 00000 n 
-0010107994 00000 n 
-0010108153 00000 n 
-0010108312 00000 n 
-0010108473 00000 n 
-0010108631 00000 n 
-0010108896 00000 n 
-0010106335 00000 n 
-0010103988 00000 n 
-0010108787 00000 n 
-0010564752 00000 n 
-0010143455 00000 n 
-0010143518 00000 n 
-0010143581 00000 n 
-0010138077 00000 n 
-0010109739 00000 n 
-0010109913 00000 n 
-0010110085 00000 n 
-0010110373 00000 n 
-0010109584 00000 n 
-0010109020 00000 n 
-0010110260 00000 n 
-0010111955 00000 n 
-0010112125 00000 n 
-0010112456 00000 n 
-0010112627 00000 n 
-0010112967 00000 n 
-0010113253 00000 n 
-0010111764 00000 n 
-0010110472 00000 n 
-0010113140 00000 n 
-0010112291 00000 n 
-0010112797 00000 n 
-0010115270 00000 n 
-0010115535 00000 n 
-0010115133 00000 n 
-0010113352 00000 n 
-0010115422 00000 n 
-0010119686 00000 n 
-0010118651 00000 n 
-0010115648 00000 n 
-0010118767 00000 n 
-0010118822 00000 n 
-0010119005 00000 n 
-0010124450 00000 n 
-0010123099 00000 n 
-0010119785 00000 n 
-0010123215 00000 n 
-0010129289 00000 n 
-0010127940 00000 n 
-0010124549 00000 n 
-0010128056 00000 n 
-0010564877 00000 n 
-0010134047 00000 n 
-0010132824 00000 n 
-0010129401 00000 n 
-0010132940 00000 n 
-0010139009 00000 n 
-0010137659 00000 n 
-0010134146 00000 n 
-0010137775 00000 n 
-0010143890 00000 n 
-0010142542 00000 n 
-0010139121 00000 n 
-0010142658 00000 n 
-0010146959 00000 n 
-0010146168 00000 n 
-0010143989 00000 n 
-0010146284 00000 n 
-0010148928 00000 n 
-0010149083 00000 n 
-0010149237 00000 n 
-0010149558 00000 n 
-0010148773 00000 n 
-0010147058 00000 n 
-0010149390 00000 n 
-0010149499 00000 n 
-0010152127 00000 n 
-0010152395 00000 n 
-0010151990 00000 n 
-0010149670 00000 n 
-0010152281 00000 n 
-0010152336 00000 n 
-0010565002 00000 n 
-0010156004 00000 n 
-0010156340 00000 n 
-0010157455 00000 n 
-0010156603 00000 n 
-0010155849 00000 n 
-0010152533 00000 n 
-0010156494 00000 n 
-0010156172 00000 n 
-0010201907 00000 n 
-0010201971 00000 n 
-0010157339 00000 n 
-0010156753 00000 n 
-0010201852 00000 n 
-0010162730 00000 n 
-0010162916 00000 n 
-0010163085 00000 n 
-0010163124 00000 n 
-0010163172 00000 n 
-0010163426 00000 n 
-0010163799 00000 n 
-0010163988 00000 n 
-0010164011 00000 n 
-0010165983 00000 n 
-0010166204 00000 n 
-0010166357 00000 n 
-0010166573 00000 n 
-0010166802 00000 n 
-0010167012 00000 n 
-0010167247 00000 n 
-0010167350 00000 n 
-0010178457 00000 n 
-0010197159 00000 n 
-0010203952 00000 n 
-0010203668 00000 n 
-0010202100 00000 n 
-0010203784 00000 n 
-0010203893 00000 n 
-0010375767 00000 n 
-0010206532 00000 n 
-0010376040 00000 n 
-0010206395 00000 n 
-0010204064 00000 n 
-0010375921 00000 n 
-0010375976 00000 n 
-0010378517 00000 n 
-0010378346 00000 n 
-0010376203 00000 n 
-0010378462 00000 n 
-0010381391 00000 n 
-0010380989 00000 n 
-0010378629 00000 n 
-0010381105 00000 n 
-0010381214 00000 n 
-0010381273 00000 n 
-0010381332 00000 n 
-0010565127 00000 n 
-0010385397 00000 n 
-0010384814 00000 n 
-0010381477 00000 n 
-0010384930 00000 n 
-0010384985 00000 n 
-0010385044 00000 n 
-0010385103 00000 n 
-0010385162 00000 n 
-0010385221 00000 n 
-0010385279 00000 n 
-0010385338 00000 n 
-0010389761 00000 n 
-0010389182 00000 n 
-0010385496 00000 n 
-0010389298 00000 n 
-0010389353 00000 n 
-0010389408 00000 n 
-0010389467 00000 n 
-0010389526 00000 n 
-0010389584 00000 n 
-0010389643 00000 n 
-0010389702 00000 n 
-0010393766 00000 n 
-0010393245 00000 n 
-0010389847 00000 n 
-0010393361 00000 n 
-0010393416 00000 n 
-0010393471 00000 n 
-0010393530 00000 n 
-0010393589 00000 n 
-0010393648 00000 n 
-0010393707 00000 n 
-0010395807 00000 n 
-0010395636 00000 n 
-0010393865 00000 n 
-0010395752 00000 n 
-0010560255 00000 n 
-0010395893 00000 n 
-0010396141 00000 n 
-0010396167 00000 n 
-0010396275 00000 n 
-0010396300 00000 n 
-0010396472 00000 n 
-0010397143 00000 n 
-0010398040 00000 n 
-0010398652 00000 n 
-0010399311 00000 n 
-0010399337 00000 n 
-0010400001 00000 n 
-0010400571 00000 n 
-0010400771 00000 n 
-0010401107 00000 n 
-0010401573 00000 n 
-0010402548 00000 n 
-0010403026 00000 n 
-0010404743 00000 n 
-0010404967 00000 n 
-0010406638 00000 n 
-0010406867 00000 n 
-0010413400 00000 n 
-0010413685 00000 n 
-0010416681 00000 n 
-0010416920 00000 n 
-0010422875 00000 n 
-0010423201 00000 n 
-0010427971 00000 n 
-0010428244 00000 n 
-0010430683 00000 n 
-0010430996 00000 n 
-0010432207 00000 n 
-0010432434 00000 n 
-0010436424 00000 n 
-0010436670 00000 n 
-0010454103 00000 n 
-0010454492 00000 n 
-0010474722 00000 n 
-0010475362 00000 n 
-0010482102 00000 n 
-0010482358 00000 n 
-0010488670 00000 n 
-0010488962 00000 n 
-0010507404 00000 n 
-0010507890 00000 n 
-0010530567 00000 n 
-0010531316 00000 n 
-0010543255 00000 n 
-0010543607 00000 n 
-0010559803 00000 n 
-0010565243 00000 n 
-0010565365 00000 n 
-0010565491 00000 n 
-0010565571 00000 n 
-0010565653 00000 n 
-0010571228 00000 n 
-0010571407 00000 n 
-0010571584 00000 n 
-0010571759 00000 n 
-0010571934 00000 n 
-0010572111 00000 n 
-0010572287 00000 n 
-0010572464 00000 n 
-0010572640 00000 n 
-0010572817 00000 n 
-0010572993 00000 n 
-0010573174 00000 n 
-0010573369 00000 n 
-0010573559 00000 n 
-0010573741 00000 n 
-0010573950 00000 n 
-0010574177 00000 n 
-0010574400 00000 n 
-0010574608 00000 n 
-0010574826 00000 n 
-0010575051 00000 n 
-0010575268 00000 n 
-0010575506 00000 n 
-0010575725 00000 n 
-0010575928 00000 n 
-0010576170 00000 n 
-0010576383 00000 n 
-0010576600 00000 n 
-0010576848 00000 n 
-0010577061 00000 n 
-0010577274 00000 n 
-0010577500 00000 n 
-0010577741 00000 n 
-0010577968 00000 n 
-0010578201 00000 n 
-0010578397 00000 n 
-0010578598 00000 n 
-0010578783 00000 n 
-0010578954 00000 n 
-0010579125 00000 n 
-0010579302 00000 n 
-0010579477 00000 n 
-0010579654 00000 n 
-0010579828 00000 n 
-0010580002 00000 n 
-0010580179 00000 n 
-0010580354 00000 n 
-0010580531 00000 n 
-0010580706 00000 n 
-0010580878 00000 n 
-0010581084 00000 n 
-0010581285 00000 n 
-0010581496 00000 n 
-0010581698 00000 n 
-0010581895 00000 n 
-0010582097 00000 n 
-0010582336 00000 n 
-0010582575 00000 n 
-0010582710 00000 n 
-0010582828 00000 n 
-0010582947 00000 n 
-0010583072 00000 n 
-0010583195 00000 n 
-0010583326 00000 n 
-0010583449 00000 n 
-0010583568 00000 n 
-0010583683 00000 n 
-0010583803 00000 n 
-0010583914 00000 n 
-0010584035 00000 n 
-0010584145 00000 n 
-0010584236 00000 n 
-0010584276 00000 n 
-0010584491 00000 n 
+0009960419 00000 n 
+0009960581 00000 n 
+0009960744 00000 n 
+0009960898 00000 n 
+0009961523 00000 n 
+0009884289 00000 n 
+0009882377 00000 n 
+0009961051 00000 n 
+0009961106 00000 n 
+0009961165 00000 n 
+0009961224 00000 n 
+0009961283 00000 n 
+0009961342 00000 n 
+0009961400 00000 n 
+0009960221 00000 n 
+0009961459 00000 n 
+0009887376 00000 n 
+0009887537 00000 n 
+0009887585 00000 n 
+0009920665 00000 n 
+0009954118 00000 n 
+0009955563 00000 n 
+0009956861 00000 n 
+0009957269 00000 n 
+0009957292 00000 n 
+0009957655 00000 n 
+0009964334 00000 n 
+0009964051 00000 n 
+0009961707 00000 n 
+0009964167 00000 n 
+0009966984 00000 n 
+0009967503 00000 n 
+0009966847 00000 n 
+0009964446 00000 n 
+0009967154 00000 n 
+0009967267 00000 n 
+0009967326 00000 n 
+0009967385 00000 n 
+0009967444 00000 n 
+0009968453 00000 n 
+0009968282 00000 n 
+0009967628 00000 n 
+0009968398 00000 n 
+0009971070 00000 n 
+0009971228 00000 n 
+0009971549 00000 n 
+0009970924 00000 n 
+0009968552 00000 n 
+0009971382 00000 n 
+0010564596 00000 n 
+0010090096 00000 n 
+0009974094 00000 n 
+0010090217 00000 n 
+0009973978 00000 n 
+0009971674 00000 n 
+0010090041 00000 n 
+0010092739 00000 n 
+0010092510 00000 n 
+0010090418 00000 n 
+0010092626 00000 n 
+0010095733 00000 n 
+0010094922 00000 n 
+0010092941 00000 n 
+0010095038 00000 n 
+0010095205 00000 n 
+0010095264 00000 n 
+0010095323 00000 n 
+0010095382 00000 n 
+0010095441 00000 n 
+0010095500 00000 n 
+0010095559 00000 n 
+0010095618 00000 n 
+0010099368 00000 n 
+0010099552 00000 n 
+0010099706 00000 n 
+0010099860 00000 n 
+0010100012 00000 n 
+0010100396 00000 n 
+0010099195 00000 n 
+0010095845 00000 n 
+0010100167 00000 n 
+0010103346 00000 n 
+0010103841 00000 n 
+0010103209 00000 n 
+0010100521 00000 n 
+0010103499 00000 n 
+0010106567 00000 n 
+0010106722 00000 n 
+0010106878 00000 n 
+0010107034 00000 n 
+0010107190 00000 n 
+0010107347 00000 n 
+0010107504 00000 n 
+0010107661 00000 n 
+0010107816 00000 n 
+0010107972 00000 n 
+0010108131 00000 n 
+0010108290 00000 n 
+0010108451 00000 n 
+0010108609 00000 n 
+0010108874 00000 n 
+0010106313 00000 n 
+0010103966 00000 n 
+0010108765 00000 n 
+0010564721 00000 n 
+0010143433 00000 n 
+0010143496 00000 n 
+0010143559 00000 n 
+0010138055 00000 n 
+0010109717 00000 n 
+0010109891 00000 n 
+0010110063 00000 n 
+0010110351 00000 n 
+0010109562 00000 n 
+0010108998 00000 n 
+0010110238 00000 n 
+0010111933 00000 n 
+0010112103 00000 n 
+0010112434 00000 n 
+0010112605 00000 n 
+0010112945 00000 n 
+0010113231 00000 n 
+0010111742 00000 n 
+0010110450 00000 n 
+0010113118 00000 n 
+0010112269 00000 n 
+0010112775 00000 n 
+0010115248 00000 n 
+0010115513 00000 n 
+0010115111 00000 n 
+0010113330 00000 n 
+0010115400 00000 n 
+0010119664 00000 n 
+0010118629 00000 n 
+0010115626 00000 n 
+0010118745 00000 n 
+0010118800 00000 n 
+0010118983 00000 n 
+0010124428 00000 n 
+0010123077 00000 n 
+0010119763 00000 n 
+0010123193 00000 n 
+0010129267 00000 n 
+0010127918 00000 n 
+0010124527 00000 n 
+0010128034 00000 n 
+0010564846 00000 n 
+0010134025 00000 n 
+0010132802 00000 n 
+0010129379 00000 n 
+0010132918 00000 n 
+0010138987 00000 n 
+0010137637 00000 n 
+0010134124 00000 n 
+0010137753 00000 n 
+0010143868 00000 n 
+0010142520 00000 n 
+0010139099 00000 n 
+0010142636 00000 n 
+0010146937 00000 n 
+0010146146 00000 n 
+0010143967 00000 n 
+0010146262 00000 n 
+0010148906 00000 n 
+0010149061 00000 n 
+0010149215 00000 n 
+0010149536 00000 n 
+0010148751 00000 n 
+0010147036 00000 n 
+0010149368 00000 n 
+0010149477 00000 n 
+0010152105 00000 n 
+0010152373 00000 n 
+0010151968 00000 n 
+0010149648 00000 n 
+0010152259 00000 n 
+0010152314 00000 n 
+0010564971 00000 n 
+0010155982 00000 n 
+0010156318 00000 n 
+0010157433 00000 n 
+0010156581 00000 n 
+0010155827 00000 n 
+0010152511 00000 n 
+0010156472 00000 n 
+0010156150 00000 n 
+0010201885 00000 n 
+0010201949 00000 n 
+0010157317 00000 n 
+0010156731 00000 n 
+0010201830 00000 n 
+0010162708 00000 n 
+0010162894 00000 n 
+0010163063 00000 n 
+0010163102 00000 n 
+0010163150 00000 n 
+0010163404 00000 n 
+0010163777 00000 n 
+0010163966 00000 n 
+0010163989 00000 n 
+0010165961 00000 n 
+0010166182 00000 n 
+0010166335 00000 n 
+0010166551 00000 n 
+0010166780 00000 n 
+0010166990 00000 n 
+0010167225 00000 n 
+0010167328 00000 n 
+0010178435 00000 n 
+0010197137 00000 n 
+0010203921 00000 n 
+0010203637 00000 n 
+0010202078 00000 n 
+0010203753 00000 n 
+0010203862 00000 n 
+0010375736 00000 n 
+0010206501 00000 n 
+0010376009 00000 n 
+0010206364 00000 n 
+0010204033 00000 n 
+0010375890 00000 n 
+0010375945 00000 n 
+0010378486 00000 n 
+0010378315 00000 n 
+0010376172 00000 n 
+0010378431 00000 n 
+0010381360 00000 n 
+0010380958 00000 n 
+0010378598 00000 n 
+0010381074 00000 n 
+0010381183 00000 n 
+0010381242 00000 n 
+0010381301 00000 n 
+0010565096 00000 n 
+0010385366 00000 n 
+0010384783 00000 n 
+0010381446 00000 n 
+0010384899 00000 n 
+0010384954 00000 n 
+0010385013 00000 n 
+0010385072 00000 n 
+0010385131 00000 n 
+0010385190 00000 n 
+0010385248 00000 n 
+0010385307 00000 n 
+0010389730 00000 n 
+0010389151 00000 n 
+0010385465 00000 n 
+0010389267 00000 n 
+0010389322 00000 n 
+0010389377 00000 n 
+0010389436 00000 n 
+0010389495 00000 n 
+0010389553 00000 n 
+0010389612 00000 n 
+0010389671 00000 n 
+0010393735 00000 n 
+0010393214 00000 n 
+0010389816 00000 n 
+0010393330 00000 n 
+0010393385 00000 n 
+0010393440 00000 n 
+0010393499 00000 n 
+0010393558 00000 n 
+0010393617 00000 n 
+0010393676 00000 n 
+0010395776 00000 n 
+0010395605 00000 n 
+0010393834 00000 n 
+0010395721 00000 n 
+0010560224 00000 n 
+0010395862 00000 n 
+0010396110 00000 n 
+0010396136 00000 n 
+0010396244 00000 n 
+0010396269 00000 n 
+0010396441 00000 n 
+0010397112 00000 n 
+0010398009 00000 n 
+0010398621 00000 n 
+0010399280 00000 n 
+0010399306 00000 n 
+0010399970 00000 n 
+0010400540 00000 n 
+0010400740 00000 n 
+0010401076 00000 n 
+0010401542 00000 n 
+0010402517 00000 n 
+0010402995 00000 n 
+0010404712 00000 n 
+0010404936 00000 n 
+0010406607 00000 n 
+0010406836 00000 n 
+0010413369 00000 n 
+0010413654 00000 n 
+0010416650 00000 n 
+0010416889 00000 n 
+0010422844 00000 n 
+0010423170 00000 n 
+0010427940 00000 n 
+0010428213 00000 n 
+0010430652 00000 n 
+0010430965 00000 n 
+0010432176 00000 n 
+0010432403 00000 n 
+0010436393 00000 n 
+0010436639 00000 n 
+0010454072 00000 n 
+0010454461 00000 n 
+0010474691 00000 n 
+0010475331 00000 n 
+0010482071 00000 n 
+0010482327 00000 n 
+0010488639 00000 n 
+0010488931 00000 n 
+0010507373 00000 n 
+0010507859 00000 n 
+0010530536 00000 n 
+0010531285 00000 n 
+0010543224 00000 n 
+0010543576 00000 n 
+0010559772 00000 n 
+0010565212 00000 n 
+0010565334 00000 n 
+0010565460 00000 n 
+0010565540 00000 n 
+0010565622 00000 n 
+0010571197 00000 n 
+0010571376 00000 n 
+0010571553 00000 n 
+0010571728 00000 n 
+0010571903 00000 n 
+0010572080 00000 n 
+0010572256 00000 n 
+0010572433 00000 n 
+0010572609 00000 n 
+0010572786 00000 n 
+0010572962 00000 n 
+0010573143 00000 n 
+0010573338 00000 n 
+0010573528 00000 n 
+0010573710 00000 n 
+0010573919 00000 n 
+0010574146 00000 n 
+0010574369 00000 n 
+0010574577 00000 n 
+0010574795 00000 n 
+0010575020 00000 n 
+0010575237 00000 n 
+0010575475 00000 n 
+0010575694 00000 n 
+0010575897 00000 n 
+0010576139 00000 n 
+0010576352 00000 n 
+0010576569 00000 n 
+0010576817 00000 n 
+0010577030 00000 n 
+0010577243 00000 n 
+0010577469 00000 n 
+0010577710 00000 n 
+0010577937 00000 n 
+0010578170 00000 n 
+0010578366 00000 n 
+0010578567 00000 n 
+0010578752 00000 n 
+0010578923 00000 n 
+0010579094 00000 n 
+0010579271 00000 n 
+0010579446 00000 n 
+0010579623 00000 n 
+0010579797 00000 n 
+0010579971 00000 n 
+0010580148 00000 n 
+0010580323 00000 n 
+0010580500 00000 n 
+0010580675 00000 n 
+0010580847 00000 n 
+0010581053 00000 n 
+0010581254 00000 n 
+0010581465 00000 n 
+0010581667 00000 n 
+0010581864 00000 n 
+0010582066 00000 n 
+0010582305 00000 n 
+0010582544 00000 n 
+0010582679 00000 n 
+0010582797 00000 n 
+0010582916 00000 n 
+0010583041 00000 n 
+0010583164 00000 n 
+0010583295 00000 n 
+0010583418 00000 n 
+0010583537 00000 n 
+0010583652 00000 n 
+0010583772 00000 n 
+0010583883 00000 n 
+0010584004 00000 n 
+0010584114 00000 n 
+0010584205 00000 n 
+0010584245 00000 n 
+0010584460 00000 n 
 trailer
 << /Size 1699
 /Root 1697 0 R
 /Info 1698 0 R
-/ID [<4B2D0A9A8E1138E9DB6362B669DBBB4C> <4B2D0A9A8E1138E9DB6362B669DBBB4C>] >>
+/ID [<C4641301BC83717B2D81FECEBCA9F0A5> <C4641301BC83717B2D81FECEBCA9F0A5>] >>
 startxref
-10584823
+10584792
 %%EOF

Modified: seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.tex
===================================================================
--- seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.tex	2013-01-18 02:01:52 UTC (rev 21272)
+++ seismo/3D/SPECFEM3D/trunk/doc/USER_MANUAL/manual_SPECFEM3D_Cartesian.tex	2013-01-18 02:02:25 UTC (rev 21273)
@@ -196,9 +196,9 @@
 whereas applications involving Chebyshev basis functions and a nondiagonal mass matrix
 include \cite{SePr94}, \cite{PrCaSe94} and \cite{SePrPr95}.\\
 
-All SPECFEM3D Cartesian software is written in Fortran90 with full portability
-in mind, and conforms strictly to the Fortran95 standard. It uses
-no obsolete or obsolescent features of Fortran77. The package uses
+All SPECFEM2D software is written in Fortran2003 with full portability
+in mind, and conforms strictly to the Fortran2003 standard. It uses
+no obsolete or obsolescent features of Fortran. The package uses
 parallel programming based upon the Message Passing Interface (MPI)
 \citep{GrLuSk94,Pac97}.\\
 
@@ -303,7 +303,7 @@
 \texttt{configure} shell script. This script will attempt to guess
 the appropriate configuration values for your system. However, at
 a minimum, it is recommended that you explicitly specify the appropriate
-command names for your Fortran90 compiler and MPI package:
+command names for your Fortran compiler and MPI package:
 
 \begin{lyxcode}
 ./configure~FC=ifort~MPIFC=mpif90
@@ -363,8 +363,8 @@
 A summary of the most important configuration variables follows.
 
 \begin{description}
-\item [{\texttt{F90}}] Path to the Fortran90 compiler.
-\item [{\texttt{MPIF90}}] Path to MPI Fortran90.
+\item [{\texttt{F90}}] Path to the Fortran compiler.
+\item [{\texttt{MPIF90}}] Path to MPI Fortran.
 \item [{\texttt{MPI\_FLAGS}}] Some systems require this flag to link to
 MPI libraries.
 \item [{\texttt{FLAGS\_CHECK}}] Compiler flags.
@@ -3058,8 +3058,8 @@
 \item [configuration fails:]
 
  Examine the log file 'config.log'. It contains detailed informations.
-  In many cases, the path's to these specific compiler commands F90,
-  CC and MPIF90 won't be correct if `./configure` fails.
+  In many cases, the paths to these specific compiler commands F90,
+  CC and MPIF90 will not be correct if `./configure` fails.
 
  Please make sure that you have a working installation of a Fortran compiler,
  a C compiler and an MPI implementation. You should be able to compile this
@@ -3089,7 +3089,7 @@
 
  Make sure you're pointing to the right 'mpif90' wrapper command.
 
- Normally, this message will appear when you're mixing two different Fortran
+ Normally, this message will appear when you are mixing two different Fortran
  compilers. That is, using e.g. gfortran to compile non-MPI files
  and mpif90, wrapper provided for e.g. ifort, to compile MPI-files.
 More information about the CIG-COMMITS mailing list